Itämeren vedenalainen äänimaailma (BIAS)

BIAS-projektin perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, ettei ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt vedenalainen melu vaikuta haitallisesti Itämeren meriympäristöön. BIAS pyrkii tähän tavoitteeseen luomalla puitteet Meristrategiapuitedirektiivin 11. kuvaajan soveltamiseksi käytännön vedenalaisen melun hallinnassa.

Mats Westerbom / Metsähallitus
© Mats Westerbom / Metsähallitus

Projektin tavoitteita ovat:

 • Luoda Meristrategiadirektiivin mukaiseen vedenalaisen melun hallintaan tarvittavat työkalut kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden käyttöön.
 • Todistaa kansainvälisen toimintatavan olevan kansallinen etu Itämeren melunhallinnassa.
 • Tehdä alustava arviointi Itämeren vedenalaisen melun tilasta.
 • Luoda Itämeren vedenalaisen melun mittauksen, analysoinnin ja mallinnuksen standardit.
Itämeren melukartta
Vuoden 2014 mallinnettu kokonaisäänenpainetaso Suomenlahdella ja Saaristomerellä. © Jukka Pajala

Vedenalaisia ääniä

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jukka Pajala, Suomen ympäristökeskus (SYKE),
puh. 0295 251 491, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeeseen osallistuneet organisaatiot

 • Swedish Defence Research Agency (FOI) (koordinaattori)
 • Aarhus University (AU)
 • Finnish Environment Institute (SYKE)
 • Foundation of the Development of University of Gdansk(FRUG)
 • German Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH)
 • Institute for Technical and Applied Physics (ITAP)
 • Syddansk Universitet (SDU)
 • Tallinn University of Technology (TUT)
Julkaistu 13.6.2013 klo 9.36, päivitetty 11.8.2023 klo 15.30