Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa (EE-TRANS)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

EE-TRANS tutkii ja vertailee ruoka- ja energiajärjestemissä käynnissä olevaa murrosta ja tunnistaa politiikkakeinoja kestävien ruokailu- ja energiankäyttötapojen edistämiseksi. Yhdistämme käytäntöjen teorian, sosioteknisten transitioiden ja institutionaalisten disruptioiden näkökulmia uudella tavalla. Energia- ja ruokajärjestelmissä käynnissä olevien murrosprosessien erittely ja vertailu auttaa kehittämään ymmärrystä siitä miten tuotannossa ja kulutuksessa tapahtuvat muutokset kietoutuvat yhteen ja tunnistamaan uudenlaisia politiikkakeinoja ja niiden yhdistelmiä kulutustapojen edistämiseksi. Tällä tavoin EE-TRANS tuottaa lisää systeemitason ymmärrystä kestävien kulutustapojen ohjaukseen.

Ks. lisätietoja päivitettäviltä englanninkielisiltä hankesivuilta.

Julkaistu 16.10.2018 klo 17.13, päivitetty 10.4.2019 klo 15.40