Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa (EE-TRANS)

EE-TRANS tutkii ja vertailee ruoka- ja energiajärjestemissä käynnissä olevaa murrosta ja tunnistaa politiikkakeinoja kestävien ruokailu- ja energiankäyttötapojen edistämiseksi. Yhdistämme käytäntöjen teorian, kestävyysmurroksen ja institutionaalisten disruptioiden näkökulmia uudella tavalla. Energia- ja ruokajärjestelmissä käynnissä olevien murrosprosessien erittely ja vertailu auttaa kehittämään ymmärrystä siitä miten tuotannossa ja kulutuksessa tapahtuvat muutokset kietoutuvat yhteen ja tunnistamaan uudenlaisia politiikkakeinoja ja niiden yhdistelmiä kestävien kulutustapojen edistämiseksi. Tällä tavoin EE-TRANS tuottaa lisää systeemitason ymmärrystä kestävien kulutustapojen ohjaukseen.

Ks. lisätietoja päivitettäviltä hankesivuilta: https://blogs.helsinki.fi/ee-trans/.

Julkaistu 16.10.2018 klo 17.13, päivitetty 2.11.2020 klo 8.14