Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku)

Kunnat ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöinä

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (Hinku) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja alueellista hyvinvointia

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

Ilmastonmuutoksen hillinnän parhaat käytännöt

Tietoa parhaista käytännöistä levitetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tärkein hyvien käytäntöjen levittämiskanava on Hinku-verkoston lisäksi yhteisöllinen verkkopalvelu Energialoikka. Hinku on saanut runsaasti mediajulkisuutta. Lisäksi käytössä on muita viestinnällisiä keinoja kuten Hinku-verkoston verkkosivu, SYKEn sosiaalisen median kanavat, tilaisuudet ja uutiskirje. Verkoston laajaa kumppanijoukkoa hyödynnetään tiedonlevityksessä. 

Hinku-verkosto ilmastotyön tukena

Kuntien ilmastotyön tukena toimii Hinku-verkosto, joka kokoaa yhteen kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä alan asiantuntijat. Hinku-foorumi tarjoaa jäsenilleen verkostoitumismahdollisuuksia, tukea päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja päästölaskentaan, näkyvyyttä ja viestinnällisiä yhteistyömahdollisuuksia. Hinku-verkostoon voivat liittyä ns. Hinku-kriteerit täyttävät kunnat sekä alan yritykset. Aiemmin Hinku-työn alustana toimineen Hinku-foorumi -verkkosivun on korvannut uusi, laajempi sivusto, hiilineutraalisuomi.fi.

Lisätietoa

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä, puh. 029 525 1629

Tutkimusinsinööri, Hinku-tiimin vetäjä Jyrki Tenhunen, puh. 029 525 1690

Viestinnän asiantuntija Hannele X Ahponen, puh. 029 525 1780

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@syke.fi

Hinku - kohti hiilineutraalia kuntaa. hiilineutraalisuomi.fi
 
Julkaistu 7.5.2013 klo 15.34, päivitetty 11.8.2023 klo 15.40