Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kasviplanktonin ja muiden mikrobien monimuotoisuus ja vesien tummumisen vaikutus - MiDAS

Kasviplankton_MiDAS

Lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/midas-aqua

Tausta

Järviä pidetään monimuotoisuuden keskittyminä (biodiversity hot spots), joissa monimuotoisuus on hyvin suuri huomioiden järvien osuus maapallon pinta-alasta. On arvioitu, että erityisesti kasviplanktonlevien ja niihin assosioituneiden bakteerien monimuotoisuuden vähenemisellä on haitallisia vaikutuksia mm. perustuotantoon, aineiden kiertoon ja järviekosysteemien vakauteen.

MiDAS-hankkeen tavoitteena on tutkia

  1. järvien yksisoluisen eliöstön (yhteyttävän ja miksotrofisen kasviplanktonin sekä toisenvaraisten bakteerien) monimuotoisuutta (biodiversiteettiä)
  2. valuma-alueelta tulevan, eloperäisen hiilen kuormituksen (vesien tummuminen) vaikutuksia kasviplanktonyhteisön monimuotoisuuteen
  3. kasviplanktonyhteisön muutosten vaikutuksia kasviplanktoniin assosioituneen bakteeriyhteisön monimuotoisuuteen

 

MiDAS flow-chart_FI
 

Kasviplanktonyhteisöjä tutkitaan järvissä, koealtaissa ja laboratoriossa valomikroskopiaan sekä moderneihin RNA- ja DNA-tekniikoihin perustuvilla molekyylibiologisilla menetelmillä. Näin saadaan selville tunnistamaton ("piilossa oleva") monimuotoisuus ja voidaan lisäksi tutkia kasviplanktoniin assosioituneen bakteeriyhteisön lajispesifisyyttä ja monimuotoisuutta sekä vesien tummumisen vaikutus mikrobiyhteisöjen koostumukseen.

 

MiDAS_logo_suorakaide

Lisätietoja:

Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi
Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Julkaistu 3.11.2017 klo 14.57, päivitetty 6.3.2018 klo 12.03

Kohderyhmä: