Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut)

SYKEn vetämässä Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -hankkeessa luodaan menetelmiä monimuotoisuuden kannalta merkittävien tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen ja tunnistamiseen. Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja kohteiden tilan parantamiseksi ottaen huomioon myös vesiensuojelun ja tulvasuojelun tarpeet. 

Ajankohtaista

Potut-hankkeen loppuraportti on valmistumassa:potut_raportti

Krister Karttunen, Riitta Raatikainen, Pekka Härmä ja Mikko Sane: 

Metsäluhdat ja tulvametsät (pdf, 5 808 kB).

 

Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa julkaistaan Potut-hankeen loppuraportti.

Se kertoo tulvaisten metsien kartoituksesta ja mallinnuksesta, tulvan vaikutuksesta kasvillisuuteen, tulvaisten luontotyyppien luokittelusta, niiden suojelusta ja eri tyyppisten metsäluhtien ja tulvametsien tunnnistamisesta.

 

 

 

 

Astu tulvametsään kenkiä kastamatta!

Metso-ohjelman Potut-hanke on päättynyt ja esittelimme sen tuloksia 16.12.

Hankkeessa on

  • luotu menetelmä potentiaalisten tulvametsien ja metsäluhtien tunnistamiseen
  • tuotettu niiden esiintymisestä paikkatietoaineisto
  • laadittu materiaalia tulvametsien ja metsäluhtien ominaispiirteistä ja toimintamalleista niiden turvaamiseksi

Tilaisuuden materiaali:

Ohjelma (pdf, 149 kB)

Mistä tunnistaa tulvametsän tai metsäluhdan? (video, 4:18, ProAgria Oulu)

Miten tulvametsät on saatu kartoille (pdf, 4 646 kB)

Tarinakartta

Paikkatietoaineistot ja rajapinnat SYKEn Avoin tieto-palvelussa

Vantaanjoen tulvaa keväällä 2020 (video, 0:48,  SYKE)

 

Kiiminki
© Kuva: Krister Karttunen

Maastoretkeilyjä syksyllä 2021

Suomen metsäkeskus järjesti kaksi metsänomistajille ja metsäalan toimijoille suunnattua informaatio- ja koulutustilaisuutta maastokohteilla  aiheena

Tulvametsät ja metsäluhdat - tunnistaminen, suojelu ja luonnonhoito

  • Ii, Kuivaniemi, Pohjois-Pohjanmaa 22.9.2021
  • Nukari, Nurmijärvi, Uusimaa 29.9.2021

---

ProAgrian järjestämällä retkeilyllä tutustuttiin tulvametsäkohteisiin Kiiminkijokivarressa 24.08.2021

Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat – info kuntasektorille 5.5.2021

Infon järjestivät yhteistyössä Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -hanke sekä VYYHTI -verkosto. Alueellisesti keskitytään Pohjois-Pohjanmaalle.

Tilaisuuden ohjelma ProAgrian sivuilla ja materiaalit alla olevissa linkeissä.

Potut-webinaari
© Kuva: Minna Kuoppala

Seminaari asiantuntijoille

Potut-hankkeen työpaja TULVA - METSÄ – LUHDAT. Luontotyyppien tunnistaminen, suojelu ja ennallistaminen järjestettiin 7.4.2021 klo 9.00-11.30. Tilaisuudessa esitetty materiaali tullaan hyödyntämään ja julkaisemaan myöhemmin näillä sivuilla erillisen oppaan muodossa.

Vuoden 2020 tulokset

Viime vuoden tärkeimmät tulokset hankkeesta on koottu erilliseen raporttiin (pdf).

Tulvametsien ja metsäluhtien luontoarvot ja luonnonhoito 

Metsäkeskus ja SYKE järjestivät Potut-webinaarin 15.10.2020. Webinaarin tallenne on julkaistu YouTubessa

Webinaarin esite

Lisätietoja

Tulvametsää Kymijoella, kuva Krister Karttunen

Sovelluksia aineistojen tarkasteluun

Pääset tutustumaan mallinnettuihin tulvametsiin tarinakartan avulla.

Tulvametsien maastohavainnot –sovelluksella voit kertoa löytämistäsi kohteista.

Kartta Pudasjärveltä, jossa Potut mallin mukaisia tulvametsiä.
Potut-mallin tuottamaa aineistoa. © Kartta: MML, Esri Finland | SYKE

Potut-webinaari hankkeen sisällöstä ja ensimmäisen vuoden tuloksista 

Mistä tunnistan tulvametsän? Tulvametsien ja metsäluhtien erityispiirteet ja kasvillisuus – Missä tulvametsiä voisi olla? Tulvamallit tulvametsien paikantamisessa – Tulvametsiä kannattaa suojella: Metsokohteiden kriteerit ja tulvametsien ennallistamismahdollisuudet

ProAgrian seminaarin (16.6.2020) ohjelma sekä materiaalit ja tilaisuuden tallenne ovat saatavilla.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseksi ja tunnistamiseksi hyödyntämällä erityisesti laserkeilausaineistoja, tulvamallinnusta ja metsävaratietoja sekä testaamalla koneoppimismenetelmiä.

Menetelmien avulla voidaan tunnistaa potentiaalisia METSO-ohjelmaan soveltuvia tulvametsä- ja metsäluhtakohteita sekä löytää mahdolliset kunnostettavat kohteet, jotka sopisivat METSO-ohjelmaan luonnonhoitokohteiksi. Menetelmiä kehitetään hankkeen pilottialueilla. Hankkeen tuloksena syntyviä menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien tunnistamiseksi voidaan soveltaa koko Suomen kattavan aineiston tuottamiseen.

POTUT-hankkeen maastokäynnillä Viikissä. © Kuva: Riitta Teiniranta
Julkaistu 27.3.2019 klo 10.38, päivitetty 22.4.2022 klo 13.28

Kohderyhmä: