Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje joulukuu 4/2019

16.12.2019 klo 14.28

Vesi.fi – saavutettavaa vesitiedon verkkopalvelua yhteistyössä käyttäjien kanssa

Verkkopalvelun rakentaminen yhdessä palvelun tulevien käyttäjien, kansalaisten, kanssa on ollut silmiä avaava kokemus. Yhteistyö on opettanut paljon siitä, mitä tarkoittaa aidosti saavutettava verkkopalvelu ja millaista tietoa palvelusta halutaan. On tärkeää ottaa käyttäjien tarpeet palvelun kehittämisen lähtökohdaksi jo suunnitteluvaiheessa. Lue lisää vesi.fi-palvelusta

 

Maatalouden valumavesien fosforia saadaan sidottua biopolymeerisaostuksella

 


Biopolymeerisaostus vähensi maastokokeissa sekä maatalousveden kokonaisfosforikuormitusta että fosfaattifosforikuormitusta jopa yli 70 prosenttia. Puhdistusprosessissa syntynyt liete myös edisti kiinankaalien ja ohran kasvua. Biopolymeerisaostus on kuitenkin kallista. Lue lisää maatalouden fosforikuormituksen vähentämisestä

 

Kyselytutkimuksen tulos: Vesihuollon toimintavarmuuden takaamisessa osaava henkilöstö merkittävin tekijä

 
 


Vesihuollon sidosryhmille tehdyssä kyselytutkimuksessa osaava henkilöstö, vesihuoltoinfran ylläpidon rahoitus ja hyvä raakaveden laatu nousivat merkittäviksi tekijöiksi vesihuoltopalveluiden kestävyyden ja toimintavarmuuden varmistamisessa. Lue lisää vesihuollon toimintavarmuudesta

 

EU:n Tulvatyöryhmä kokoontui Helsingissä

tulvatyöryhmä
 


Suomi isännöi lokakuussa Helsingissä EU:n tulvatyöryhmän kokousta ja työpajaa. Kolmipäiväisessä tapahtumassa aiheena oli muun muassa vesidirektiivien toimivuustarkastelun eteneminen. Kokouksen yhteydessä pidettiin työpaja. Sen aiheena oli muun muassa tulvariskien hallinnan tavoitteiden seuranta indikaattoreiden avulla. Lisäksi järjestettiin kaksi seminaaria hulevesien hallinnasta. Lue lisää EU:n tulvaryhmästä

 

 

SYKE Policy Brief: Ympäristönäkökohdat on huomioitava kaivoksen elinkaaren kaikissa vaiheissa

 


Vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistavat uusiutuvien energioiden tekniikat tarvitsevat metalleja, joiden louhinta myös Suomessa on viime vuosina moninkertaistunut. Kaivosten ympäristövaikutuksiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin on siksi syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Lue lisää kaivosten ympäristönäkökohdista

 

TIEDOTTEET

 

JULKAISUJA

 

TAPAHTUMIA

 

Aihealue:
Kohderyhmä: