Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje joulukuu 4/2020

10.12.2020 klo 12.14

Kaupunkilaiset ovat valmiita maksamaan kaupunkipurojen tilan parantamisesta

Kaupunkipurot ovat kaupunkilaisille tärkeitä, mutta moni ei tunne niiden tilaa. Hulevesistä tiedetään sen sijaan yllättävän paljon. Turun, Tallinnan ja Ruotsin Söderhamnin asukkaille tehtiin kysely kaupunkipuroista. Yli puolet vastaajista olisi valmis maksamaan kaupunkipurojen tilan parantamisesta. Lue lisää kaupunkilaisten valmiudesta maksaa kaupunkipurojen tilan parantamisesta

 

Kipsinlevityksen vesistövaikutuksia Saaristomeren alueella ennakoitiin VEMALA-mallilla

Varsinais-Suomessa pelloille levitetään kipsiä parantamaan peltomaan rakennetta ja vähentämään fosforin huuhtoutumista vesistöihin. Kipsin käyttö aiheuttaa kuitenkin sulfaatin huuhtoutumista vesistöihin. Kipsin käytöstä aiheutuvia sulfaattipitoisuuksia arvioitiin VEMALA -mallilla. Tutkimus osoitti, että kipsikäsittely voi aiheuttaa haitallisia sulfaattipitoisuuksia tietyillä Saaristomeren valuma-alueen jokiosuuksilla. 
Lue lisää kipsinlevityksen vesistövaikutuksista Saaristomeren alueella

 

Hajajätevesineuvonta tavoitti yli 100 000 asukasta


Kiinteistöjen omistajille ja haltijoille eri puolilla Suomea on annettu vuosina 2011-2019 valtion rahoittamaa hajajätevesineuvontaa. Tarjolla on ollut yleisneuvontaa ja kiinteistökohtaista neuvontaa. Lue lisää hajavesineuvonnan tavoittavuudesta

 

Itärajan ylittävien Koitajoen ja Tohmajoen ympäristökuormaa vähennetään yhteistyössä

Suomen ja Venäjän rajajokien yhteistyön merkittävimpiä haasteita ovat erilaiset työskentelytavat esimerkiksi vesistöjen tilan seurannassa. Venäjällä on myös vaikeaa saada käyttöön ympäristön tilaa koskevaa tietoa. Koronapandemian takia rajaseudun aluetapahtumat on jouduttu perumaan. Lue lisää yhteistyöstä Koitajoen ja Tohmajärven ympäristökuorman vähentämiseksi

 

Sekaisin maalajeista

Kansainvälisissä hankkeissa törmää jatkuvasti varsin kirjavaan maalajinimistöön. Vaikka maalajia kuvaava nimi olisikin sama, lajitekoostumukseen perustuva maalajien raekokoraja voi olla eri. Nimistön kirjavuus haittaa merkittävästi kansainvälistä yhteistyötä ja erityisesti rajavesiyhteistyötä. Lue lisää maalajinimistön kirjavuudesta

 

Miten parannamme vesien tilaa ja hallitsemme tulvariskejä? Kerro mielipiteesi

ELY-keskusten tekemät ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi ovat nähtävillä ja niistä toivotaan palautetta 2.11.2020–14.5.2021. Mielipiteitä toivotaan esimerkiksi siitä, ovatko vesien tilan parantamiseksi ja tulvariskien vähentämiseksi suunnitellut toimet oikeita ja riittäviä. Entä miten eri tahot voivat mielestäsi edistää vesien hyvän tilan saavuttamista? Lue lisää 2.11.2020 tiedotteesta ”Miten parannamme vesien tilaa ja hallitsemme tulvariskejä” (maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö)

 

Leif Schulmanista SYKEn uusi pääjohtaja

Valtioneuvosto nimitti 19.11.2020 FT Leif Schulmanin Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajaksi 1.1.2021-31.10.2025 väliseksi ajaksi. Schulman siirtyy uuteen tehtäväänsä Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta, jonka johtajana hän on toiminut viimeiset kymmenen vuotta. SYKEssä 25 vuotta pääjohtajana toiminut Lea Kauppi jäi eläkkeelle tehtävästä marraskuun alussa. Lue lisää SYKEn pääjohtajan vaihtumisesta 19.11.2020 uutisesta

 

TIEDOTTEET

 

JULKAISUJA

 

TAPAHTUMIA

 

BLOGEJA

 

ANNA PALAUTETTA

Tällä lyheyllä kyselyllä pyrimme kartoittamaan lukijoiden näkemyksiä ja toiveita Vesikirjeen sisällöstä. Vastaaminen vie vain pari minuuttia. Kiitos ajastasi! 


Aihealue:
Kohderyhmä: