Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 4/2019

20.6.2019 klo 8.00
vesistökunnostusverkosto uutiskirje leijonat

Suomen 22 000 leijonaa mukaan vesistökunnostusverkostoon!

Suomen Lions-liitto ry toteuttaa yhdessä Suomen 22 000 leijonan kanssa ympäristöministeriön rahoittamaa vesiensuojelun kärkihanketta "Leijonat puhtaan veden puolesta". Kaksivuotisen hankkeen (2018-2020) tavoitteena on tuoda Leijonien mittava palveluverkosto mukaan vesiensuojelutyöhön ja luoda uusia vapaaehtoistyöhön perustuvia vesiensuojelutekoja yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on myös vaikuttaa omiin ja muiden asenteisiin ja arjen valintoihin yli sukupolvirajojen sekä juurruttaa vesiensuojelutyö osaksi leijonien palvelukulttuuria. Lue lisää

 

Vesiensuojelun tehostamisohjelma lisää vesistöjen kunnostushankkeita

kunnostusverkoston uutiskirje 4 ym pieni
 

Vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) rahoituksella lisätään järvien, pien- ja virtavesien sekä rannikkovesien kunnostuksia koko maassa. Ohjelman avulla halutaan myös vahvistaa nykyisten paikallisten ja alueellisten vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja uusien syntymistä. Tehostamisohjelma on iso satsaus vesiensuojeluun, ja se kokoaa yhteen tekijät, varmistaa toimien rahoituksen ja luo jatkuvuutta vesiensuojeluun. Lue lisää

 

Nuuksion Myllypuroa kunnostetaan puulla

kunnostusverkoston uutiskirje 4 rytö pieni
 

Nuuksion kansallispuistossa sijaitsevalla Myllypurolla rakennettiin kesäkuun alussa rytöjä Osuuspankin talkoolaisten, Metsähallituksen ja SYKEn yhteisvoimin. Vedessä olevat puunrungot ja risut lisäävät monimuotoisuutta mm. monipuolistamalla puron virtausta sekä tarjoamalla suoja- ja ruokailupaikkoja eliöstölle. Puuaineksen lisääminen ja rytöjen rakentaminen ovat kustannustehokkaita tapoja parantaa purojen tilaa. Lue lisää

 

Mikkelin vuosiseminaarin esitykset verkossa

Vesistökunnostusverkoston kahdeksas vuosiseminaari kokosi Mikkeliin noin 200 kunnostuksesta kiinnostunutta ihmistä eri puolilta Suomea. Seminaarissa kuultiin esityksiä lukuisista aiheista kuten mm. ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksista ja osakaskuntien yhdistämisen hyödyistä. Kaikki esitykset videoitiin. Esityksiin ja videoihin voi tutustua seminaarin sivuilla

Ansioituneina vesistökunnostajina palkittiin vesistökunnostusten edelläkävijänä tunnettu Pyhäjärvi-instituutti, tutkimuksen edistämisessä ansioitunut professori Timo Muotka sekä paikallisin voimin toteutettu Tohmajärven kunnostushanke. Lue lisää SYKEn tiedotteesta.

   

TAPAHTUMIA

Seuraamalla verkoston tapahtumakalenteria saat tiedon vesien tilan parantamiseen liittyvistä tapahtumista!

Seuraa myös SYKEn julkaisemaa Vesikirjettä, joka käsittelee vesiasioita paikallisista globaaleihin kysymyksiin ja käytännön asioista uusimpiin tutkimustuloksiin.

 

Kohderyhmä: