Anu Akujärvi

Anu Akujärvi

 
Tutkija
FT

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 40 167 7738
Suomen ympäristökeskus, Biodiversiteettikeskus
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Anu Akujärvi Linked in

 

 

 

 

Tehtävät

Maaekosysteemien hiilitaseiden ja ekosysteemipalveluiden alueellinen laskenta

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Maaekosysteemien hiilen kierron kuvaaminen dynaamisilla malleilla
  • Maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset hiilitaseeseen
  • Luonnonmetsien kasvu ja hiilensidonta

Viimeaikaiset projektit

2020-2024 Adapt-FIRST: Adapting to climate change risks in Finland: an Impact Response surface Study (Suomen Akatemia)

2020-2024 FEO Suomen ekosysteemiobservatorio (Ympäristöministeriö)

2021-2023 SysteemiHiili Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (Maa- ja metsätalousministeriö)

2018-2023 IBC-CARBON - Integrated Biodiversity Conservation and Carbon Sequestration in the Changing Environment (STN)

2016-2019 SUMI Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (YM) 

2015-2017 ENVIBASE Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön

2013-2017 MONIMET Pohjoisen havumetsävyöhykkeen ilmastonmuutosindikaattoreiden tarkentaminen (EU Life+ MONIMET)

 

Julkaisut 

Julkaistu 12.11.2018 klo 10.03, päivitetty 7.6.2021 klo 8.51

Kohderyhmä: