Ari Nissinen

Kehittämispäällikkö

MMT (Ympäristönsuojelutiede)

© Kai Widell

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295251457
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ilmastoratkaisut
Katu- ja postiosoite: Latokartanonkaari 11,
00790 Helsinki

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • kulutuksen ja tuotteiden kestävyyden arviointi
  • kestävät julkiset hankinnat
  • yhdennetty tuotepolitiikka
  • ympäristömerkit
  • kaavoituksen ekotehokkuus

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa helmikuusta 2001 lähtien. Tutkimukseni kohdentuu monipuolisesti kestävään kulutukseen ja tuotantoon ja yhdennettyyn tuotepolitiikkaan. Olen myös tutkinut ja kehittänyt kaavoituksen ekolaskuria (KEKO). Lisäksi olen toiminut monissa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston työryhmissä, ja Suomessa useita vuosia ympäristömerkintälautakunnassa ja Ekoauto-kilpailun tuomaristossa. Aiemmin olen työskennellyt Espoon kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa, ympäristöministeriössä, Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksella, ja Efektia Oy:ssä (Kuntaliiton kehittämisyhtiö).

Tutkimushankkeet

Olen johtanut ja johdan parhaillaankin monia tutkimus- ja kehityshankkeita, joista suurimmat 11 projektia ovat olleet budjetiltaan 105 000 – 786 000 euroa. Projektien ulkoinen rahoitus on tullut Suomen Akatemialta ja sen Strategisen Tutkimuksen Neuvostolta, Ympäristöklusterin tutkimusohjelmalta, ympäristöministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, Pohjoismaiden ministerineuvostolta, EU:n komissiolta, Tekesilta, ja Sitralta.

Seuraavassa kaksi tärkeintä käynnissä olevaa hanketta:

Julkaisut

Olen osallistunut yli 100 julkaisuun, joista 34 on julkaistu kansainvälisissä vertaisarvioiduissa sarjoissa.

Muutamia poimintoja:

Nissinen, A., Ilvesniemi, H. & Tanskanen, N. 1998. Apparent cation-exchange equilibria in podzolic forest soils. European Journal of Soil Science 49: 121-132.

Nissinen, A. & Hari, P. 1998. Effects of nitrogen deposition on tree growth and soil nutrients in boreal Scots pine stands. Environmental Pollution 102 S1: 61-68.

Nissinen A 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113.

Nissinen A, Grönroos J, Heiskanen E, Honkanen A, Katajajuuri J-M, Kurppa S, Mäkinen T, Mäenpää I, Seppälä J, Timonen P, Usva K, Virtanen Y & Voutilainen P 2007. Developing benchmarks for consumer-oriented LCA-based environmental information on products, services and consumption patterns. Journal of Cleaner Production 15(6): 538-549.

Nissinen A. & Parikka K. 2007. Promoting factors and early indicators of a successful product panel. Journal of Cleaner Production 15 (17) 1674 -1682.

Nissinen A, Parikka-Alhola K & Rita H 2009. Environmental criteria in the public purchases above the EU threshold values by three Nordic countries: 2003 and 2005. Ecological Economics 68: 1838-1849.

Lehtoranta S, Nissinen A, Mattila M & Melanen M 2011. Industrial symbiosis and the policy instruments of sustainable consumption and production. Journal of Cleaner Production 19(16):1865-1875.

Parikka-Alhola K & Nissinen A 2012. Environmental Impacts and the Most Economically Advantageous Tender in Public Procurement. Journal of Public Procurement 2012; 12 (1): 43-80.

Mattinen MK, Heljo H., Vihola J., Kurvinen A., Lehtoranta S. & Nissinen A. 2014. Modeling and visualization of residential sector energy consumption and greenhouse gas emissions. Journal of Cleaner Production 81: 70-80.

Nissinen A, Heiskanen E, Perrels A, Berghall E, Liesimaa V & Mattinen M.K. 2015. Combinations of policy instruments to decrease the climate impacts of housing, passenger transport and food in Finland. Journal of Cleaner Production 107: 455–466.

Salo M, Nissinen A, Lilja R, Olkanen E, O’Neill M & Uotinen M 2016. Education, training, tools and services to enhance sustainable household consumption. Journal of Cleaner Production 121, 200-207.

Salo M & Nissinen A 2017. Consumption choices to decrease personal carbon footprints of Finns. Reports of the Finnish Environment Institute 30/2017.

Suikkanen J & Nissinen A 2017. Circular economy and the Nordic Swan ecolabel - An Analysis of Circularity in the Product-Group-Specific Environmental Criteria. TemaNord 2017:553. Nordic Council of Ministers.

Suikkanen J & Nissinen A 2017. Product Environmental Footprint and the Nordic Swan Ecolabel:

Focus on Product Environmental Information. Nordic Working Papers 2017:910. Nordic Council of Ministers.

Nissinen A, Lähteenoja S, Alhola K, Antikainen R, Kaljonen M, Kautto P, Kuosmanen J, Lippo A & Salo M 2017. Tavoitteista toiminnaksi - kestävän kulutuksen ja tuotannon visio ja tärkeimmät toimenpiteet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2017.

Julkaisut Google Scholarissa

 

Julkaistu 5.12.2017 klo 15.05, päivitetty 20.6.2023 klo 11.05