Riku Lumiaro

Riku Lumiaro


Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija


FM (Ekologinen eläintiede, yleis- ja ympäristöbiologia, Helsingin yliopisto 1999)
Multimediakäsikirjoittaja (Teatterikorkeakoulu  2001)


Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. 040 509 8654
Suomen ympäristökeskus
Biodiversiteettikeskus
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki
 

Tehtävät

•    Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät, lausunnot ja hankkeet
•    Luontoviestintä ja sen kehittäminen, kuten Suomen luonnon päivä, Luonnon kirjon toimittaminen ja uhanalaisuusviestintä
•    Yritysyhteistyö ja -koulutus biodiversiteetti- ja ympäristöasioissa
•    Luontokunnat-verkoston vetäminen
•    Fennoskandian vihreän vyöhykkeen jalkauttaminen ja Venäjä-yhteistyö

 

Asiantuntijaosaaminen

•    Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilan seuraaminen, erikoisalana linnut ja nisäkkäät
•    Ilmastonmuutosten vaikutusten seuraaminen ja arviointi
•    Kansainvälinen yhteistyö ja hankkeet 
•    Projektien vetäminen ja hankesuunnittelu

•    Kampanjoiden ja viestintästrategioiden vetäminen, suunnittelu ja toteutus
•    Erilaisten tapahtumien, konferenssien ja messujen järjestäminen
•    Internet- ja somekanavien kehittäminen
•    Ammattimainen valokuvaus ja kuvankäsittely

Projektit

•    Yritysten Luontopääomavalmennus
•    Suomen luonnon päivä
•    Luonnon kirjo -uutiskirjeen toimittaminen
•    Kansainvälinen ALTER-Net -viestintä
•    Luontokunnat-verkosto
•    Ekologisen kompensaation pilotointi

 

Muu toiminta

•    Luonnon monimuotoisuusviestintäryhmän sihteerinä toimiminen
•    Luonnonkukkien ohjaustyöryhmän jäsen

Blogit

 

Julkaisut

Utelias kettu kirjan kansi

- Auvinen, Ari-Pekka; Kemppainen, Eija; Jäppinen, Jukka-Pekka; Heliölä, Janne; Holmala, Katja; Jantunen, Jorma; Koljonen, Marja-Liisa; Kolström, Taneli; Lumiaro, Riku; Punttila, Pekka; Venesjärvi, Riikka; Virkkala, Raimo; Ahlroth, Petri: Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:36
- Lumiaro R., Uddström A., Eskelinen H., Jäppinen J-P., Riipinen M., Kallio P.: Luontoviisaat kunnat -esiselvitys Vaihtoehtoiset toimintamallit Luontoviisaat kunnat -toiminnan käynnistämiseksi, SYKE 2019
- Laaksonen J, Lumiaro R: 1000 ilmiötä Suomen luonnosta – Utelias kettu ja muita nisäkkäitä. Tammi 2016: 1–224: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
- Lumiaro R, Laaksonen J, Lagerström M: Luonnon kaunis pihapiiri. Paasilinna 2014: 1–192: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
- Lumiaro R, 2013. Suomen ympäristökeskus SYKE 2013: 1–20, Suomen ympäristökeskus.
- Lumiaro R, Mannerkoski I, Juslen A, Hyvärinen E, 2012. Suomen lajisto uhanalaistuu – joka kymmenes laji on uhanalinen: 1–12, Suomen ympäristökeskus.
- Laaksonen J, Lumiaro R: Suomen 100 lintukohteet. Karttakeskus 2011: 1–144: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
- Katajisto J, Lumiaro R, Hellstedt P, Heimovirta M, Sirkiä S: Nisäkkäät 3. Weiling + Göös 2010: 1-272: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
- Lumiaro R, 2009. Miten Itämeri voi?: 1–20, Suomen ympäristökeskus.
- Katajisto J, Lumiaro R, Hellstedt P, Heimovirta M, Sirkiä S: Nisäkkäät 2. Weiling + Göös 2009: 1-272: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
- Katajisto J, Lumiaro R, Hellstedt P, Heimovirta M: Nisäkkäät 1. Weiling + Göös 2008: 1-272: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
- Raateoja M, Myrberg K, Flinkman J, Vainio J: Kotimeri – Itämeri ympärillämme. – Edita 2008: 1-135: kuvatoimittaja.
- Lumiaro R, 2007. Finnish Institute of Marine Research Annual Report 2007: 1–33, Merentutkimuslaitos.
- Lumiaro R, 2007. Merentutkimuslaitos vuonna 2007: 1–33, Merentutkimuslaitos.
- Lumiaro R, 2006. Merentutkimuslaitos vuonna 2006: 1–33, Merentutkimuslaitos.
- Vuolanto S, Ekebom J, Halkka A, Ikonen E, Jordas K, Karttunen V, Liukko U-M, Lumiaro R, Mäkinen A, Slotte H, Vilhunen J, Virolainen N, Blankett P, Mattsson K, Stjernberg T, 2006: Pyöriäinen Suomessa – Ehdotus toimen-piteistä pyöriäisen suojelemiseksi Suomessa. Pyöriäistyöryhmän mietintö. Suomen Ympäristö 40/2006: 1–62.
- Lumiaro R, 2005. Merentutkimuslaitos vuonna 2005: 1–33, Merentutkimuslaitos.
- Lumiaro R, 2004. Merentutkimuslaitos vuonna 2004: 1–33, Merentutkimuslaitos.
- Lumiaro R, 2004. Miten Itämeri voi?: 1–20, Merentutkimuslaitos.
- Lumiaro R, 2003. Merentutkimuslaitos vuonna 2003: 1–33, Merentutkimuslaitos.
- Lumiaro R, 2002. Merentutkimuslaitos vuonna 2002: 1–33, Merentutkimuslaitos.
- Lumiaro R, 1998. Suomalaisten suhtautuminen suteen – Attitudes of Finns towards the wolf. Suomen Riista 44: 43–55.
- Lumiaro R, 1997. Onko sudella olemassaolon mahdollisuus Suomessa – ihmisten suhtautuminen suteen. Luonto-Liiton julkaisuja 1/1997: 1–55.
- Lumiaro R, 1995. Anna suurpetojen elää: 1–8, Suomen luonnonsuojeluliitto.
- Lumiaro R, 1993. Taimen oppii syömään kädestä, hauki lasista ja ruutana syö mitä tahansa. Suomen Kalastuslehti 1/1993: 14–17.

 

Julkaistu 24.5.2017 klo 13.25, päivitetty 31.10.2022 klo 15.50

Kohderyhmä: