Riku Lumiaro

Erityisasiantuntija

FM, biologi, Helsingin yliopisto 1999
- ekologinen eläintiede
- yleis- ja ympäristöbiologia,
Multimediakäsikirjoittaja,  Teatterikorkeakoulu  2001

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. 040 509 8654
Suomen ympäristökeskus
Yhdyskuntaratkaisut
Kaupunkiluonto
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Tehtävät

 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät, lausunnot ja hankkeet
 • Luontokunnat-verkoston vetäminen ja kuntien lumo-toiminnan tukeminen
 • Yritysyhteistyö ja -koulutus biodiversiteetti- ja ympäristöasioissa
 • Barentsin alueen yhteistyö ja ilmastonmuutoksen vaikutukset

Asiantuntijaosaaminen

 • Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilan seuraaminen, erikoisalana nisäkkäät, linnut ja pölyttäjät
 • Ilmastonmuutosten vaikutusten seuraaminen ja arviointi
 • Kansainvälinen yhteistyö ja hankkeet 
 • Projektien vetäminen ja hankesuunnittelu
 • Kampanjoiden ja viestintästrategioiden vetäminen, suunnittelu ja toteutus
 •  Erilaisten tapahtumien, konferenssien ja messujen järjestäminen
 • Internet- ja somekanavien kehittäminen
 •  Ammattimainen valokuvaus ja kuvankäsittely

Projektit

Muu toiminta

 • Suomen luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntija ja hallituksen jäsen
 • Radio Suomen luontoasiantuntijana toimiminen

Blogit

Julkaisut

Utelias kettu kirjan kansi
 • Auvinen, Ari-Pekka; Kemppainen, Eija; Jäppinen, Jukka-Pekka; Heliölä, Janne; Holmala, Katja; Jantunen, Jorma; Koljonen, Marja-Liisa; Kolström, Taneli; Lumiaro, Riku; Punttila, Pekka; Venesjärvi, Riikka; Virkkala, Raimo; Ahlroth, Petri: Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:36
 • Lumiaro R., Uddström A., Eskelinen H., Jäppinen J-P., Riipinen M., Kallio P.: Luontoviisaat kunnat -esiselvitys Vaihtoehtoiset toimintamallit Luontoviisaat kunnat -toiminnan käynnistämiseksi, SYKE 2019
 • Laaksonen J, Lumiaro R: 1000 ilmiötä Suomen luonnosta – Utelias kettu ja muita nisäkkäitä. Tammi 2016: 1–224: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
 • Lumiaro R, Laaksonen J, Lagerström M: Luonnon kaunis pihapiiri. Paasilinna 2014: 1–192: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
 • Lumiaro R, 2013. Suomen ympäristökeskus SYKE 2013: 1–20, Suomen ympäristökeskus.
 • Lumiaro R, Mannerkoski I, Juslen A, Hyvärinen E, 2012. Suomen lajisto uhanalaistuu – joka kymmenes laji on uhanalinen: 1–12, Suomen ympäristökeskus.
 • Laaksonen J, Lumiaro R: Suomen 100 lintukohteet. Karttakeskus 2011: 1–144: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
 • Katajisto J, Lumiaro R, Hellstedt P, Heimovirta M, Sirkiä S: Nisäkkäät 3. Weiling + Göös 2010: 1-272: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
 • Lumiaro R, 2009. Miten Itämeri voi?: 1–20, Suomen ympäristökeskus.
 • Katajisto J, Lumiaro R, Hellstedt P, Heimovirta M, Sirkiä S: Nisäkkäät 2. Weiling + Göös 2009: 1-272: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
 • Katajisto J, Lumiaro R, Hellstedt P, Heimovirta M: Nisäkkäät 1. Weiling + Göös 2008: 1-272: kirjailija, toimittaja ja kuvatoimittaja.
 • Raateoja M, Myrberg K, Flinkman J, Vainio J: Kotimeri – Itämeri ympärillämme. – Edita 2008: 1-135: kuvatoimittaja.
 • Lumiaro R, 2007. Finnish Institute of Marine Research Annual Report 2007: 1–33, Merentutkimuslaitos.
 • Lumiaro R, 2007. Merentutkimuslaitos vuonna 2007: 1–33, Merentutkimuslaitos.
 • Lumiaro R, 2006. Merentutkimuslaitos vuonna 2006: 1–33, Merentutkimuslaitos.
 • Vuolanto S, Ekebom J, Halkka A, Ikonen E, Jordas K, Karttunen V, Liukko U-M, Lumiaro R, Mäkinen A, Slotte H, Vilhunen J, Virolainen N, Blankett P, Mattsson K, Stjernberg T, 2006: Pyöriäinen Suomessa – Ehdotus toimen-piteistä pyöriäisen suojelemiseksi Suomessa. Pyöriäistyöryhmän mietintö. Suomen Ympäristö 40/2006: 1–62.
 • Lumiaro R, 2005. Merentutkimuslaitos vuonna 2005: 1–33, Merentutkimuslaitos.
 • Lumiaro R, 2004. Merentutkimuslaitos vuonna 2004: 1–33, Merentutkimuslaitos.
 • Lumiaro R, 2004. Miten Itämeri voi?: 1–20, Merentutkimuslaitos.
 • Lumiaro R, 2003. Merentutkimuslaitos vuonna 2003: 1–33, Merentutkimuslaitos.
 • Lumiaro R, 2002. Merentutkimuslaitos vuonna 2002: 1–33, Merentutkimuslaitos.
 • Lumiaro R, 1998. Suomalaisten suhtautuminen suteen – Attitudes of Finns towards the wolf. Suomen Riista 44: 43–55.
 • Lumiaro R, 1997. Onko sudella olemassaolon mahdollisuus Suomessa – ihmisten suhtautuminen suteen. Luonto-Liiton julkaisuja 1/1997: 1–55.
 • Lumiaro R, 1995. Anna suurpetojen elää: 1–8, Suomen luonnonsuojeluliitto.
 • Lumiaro R, 1993. Taimen oppii syömään kädestä, hauki lasista ja ruutana syö mitä tahansa. Suomen Kalastuslehti 1/1993: 14–17.
Julkaistu 24.5.2017 klo 13.25, päivitetty 31.7.2023 klo 8.05

Kohderyhmä: