Virpi Lehtoranta

Virpi Lehtoranta 2023
 

Erikoistutkija

Tekniikan tohtori (TkT)

 

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 361, 0400 471 676
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Yhteiskunnan muutos
Tiedon politiikka
Käynti- ja postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Twitter @LehtorantaVirpi
 

Tausta ja nykyinen tehtävä

Aloitin urani Suomen ympäristökeskuksen vesivarayksikössä vuonna 1997. Asiantuntijaroolini pintavesien kunnostusmenetelmistä laajentui pian ympäristöhallinnon kunnostusverkoston koordinointitehtäviin. Kiinnostus tästä laajeni edelleen vesienhoidon tuottamien hyötyjen arviointiin, mistä löysin aiheeni lisensiaatin työlleni (Aalto-yliopisto 2013) ja väitöskirjalleni (Vesi- ja ympäristötekniikka, Aalto-yliopisto 2023). Työtehtäväni ovat monitieteisissä ryhmissä painottuneet vesientilassa tapahtuvien, markkinattomien hyötyjen rahalliseen arviointiin ja arvottamiseen. Teen soveltavaa tutkimusta luonnonvarojen kestävän käytön aihepiiristä arvioiden mm. politiikkatoimenpiteiden hyötyjä ja kustannustehokkuutta. Käytän tutkimuksissani laajoja kansalais- ja sidoryhmäkyselyitä, ympäristötaloudellisia arvottamismenetelmiä ja tilastollisia analyysimenetelmiä.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Ekosysteemipalveluiden arviointi ja arvottaminen
  • Ympäristömuutosten rahamääräiset hyödyt

  • Määrällinen tutkimusprosessi ja survey-tutkimus

  • Tilastolliset analyysit ja tulosten tulkinta

Käynnissä olevia tai hiljattain päättyneitä hankkeita

  • Maatalouden fosforikuormituksen hillitseminen maanparannusaineilla (GYPREG-hanke)

  • Maanparannusaineiden yhteiskäytön mahdollisuudet - kiertotaloutta ja maanhoitoa (AIN3-hanke)

  • Yhteisöllisellä tieteellä kohden kestäviä elinympäristöjä (PUBS/KARKKI-hanke)

  • Biologisen monimuotoisuuden, toiminnallisen eheyden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen kuivuvissa jokiverkostoissa (Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing riVER networks)

  • Saimaan tulva- ja kuivuusriskien hallinta

  • Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu (GIS-SUS -hanke)

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja tutkimusraporteissa. Lisäksi olen tehnyt yleistajuisia esitelmiä ja lehtikirjoituksia päätöksentekijöille, tutkijoille, asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle.

Julkaistu 29.6.2017 klo 12.09, päivitetty 2.2.2024 klo 10.35