Virpi Lehtoranta

 

Kehitysinsinööri, tekniikan lisensiaatti

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 361, 0400 471 676
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Yhteiskunnan muutos
Tiedon politiikka
Käynti- ja postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Twitter @LehtorantaVirpi
Virpi Lehtoranta @ResearchGate
Virpi Lehtoranta @Google Scholar
Skype: yha.syke.lehtoranta.virpi

Nykyinen tehtävä

Toimin kehitysinsinöörinä Vesikeskuksen Vesien hallinta ja arviointi –ryhmässä pääosin vesienhoitoon  liittyvissä tutkimus-, kehitys- ja palvelutehtävissä sekä muissa vesivaroihin liittyvissä hankkeissa. Teen soveltavaa tutkimusta vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan aihepiirissä arvioimalla toimenpiteiden hyötyjä ja kustannustehokkuutta. Käytän tutkimuksissani ympäristötaloudellisia arvottamismenetelmiä.

Tausta

Olen valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta (vesitalous 1996). Aloitin urani ympäristöhallinnossa SYKEssa vuonna 1997. Asiantuntijaroolini pintavesien kunnostusmenetelmistä laajentui pian aluehallinnon kunnostusverkoston koordinointitehtäviin. Kiinnostus tästä laajeni edelleen vesienhoidon tuottamien hyötyjen arviointiin, mistä löysin aiheeni lisensiaatin työlleni (vesitalous ja ympäristöekonomia 2013). Reilun kymmenen vuoden aikana työtehtäväni ovat monitieteisessä ryhmässä painottuneet pinta- ja pohjavesientilassa tapahtuvien, markkinattomien hyötyjen rahalliseen arviointiin ja arvottamiseen.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Ekosysteemipalveluiden arviointi ja arvottaminen
  • Vesienhoito
  • Kyselytutkimukset ja tilastolliset analyysit

Käynnissä olevia tai hiljattain päättyneitä hankkeita

  • Saarijärven vesistöreitin kunnostuksen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset (Freshabit LIFE IP)
  • Ekosysteemipalveluiden arvottamismenetelmien mahdollisuudet ja rajat (ValuES)
  • Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein)
  • Vesienhoidon hyötyjen arviointi (vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö)
  • Ympäristötilinpidon tilanne Suomessa ja pintavesiin liittyvien ulkoisvaikutusten huomioon ottaminen osaksi päätöksentekoa (Capital)
  • Hyödyt sedimentoituneiden purojen kunnostuksessa (ReFFECT, REFORM ja METSÄPURO)

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana tieteellisissä artikkeleissa ja tutkimusraporteissa kolmella vuosikymmenellä. Lisäksi olen tehnyt yleistajuisia esitelmiä ja lehtikirjoituksia tutkijoille, asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle.

Julkaistu 29.6.2017 klo 12.09, päivitetty 12.1.2023 klo 11.17