Suomi on ylittänyt kestävän hyvinvoinnin rajat

Suomalaisten kulutus on ylittänyt globaalisti oikeudenmukaisen ja kestävän tason. Makean veden käyttöä lukuun ottamatta suomalaisten kulutus ylittää kaikki globaalin ekologisen kestävyyden rajat. Tutkimuksen mukaan suomalaisten kulutuksen hiilipäästöt olivat vuonna 2014 henkeä kohden 14,7 tonnia vuodessa. Tämä ylittää lähes kymmenkertaisesti tutkimuksessa määritellyn raja-arvon, joka on 1,6 tonnia henkeä kohden vuodessa. Typpipäästöissä ylitys on tätäkin suurempi: suomalaisten kulutuksesta aiheutuvat globaalit typpipäästöt henkeä kohden vuodessa ovat 96,3 kiloa raja-arvon ollessa 8,9 kiloa vuodessa. Korkeat typpipäästöt näkyvät jo konkreettisesti esimerkiksi Itämeren rehevöitymisenä.

Kuva Mitkä planeetan reunaehdot Suomi ylittää?
Kuva. Suomen saavuttamat sosiaaliset tavoitteet ja niiden suhde planeetan rajoihin. Suomi on saavuttanut sosiaaliset tavoitteet muuten paitsi työllisyydessä. Suomalaisten kulutus ei kuitenkaan ole kestävää, vaan henkeä kohden lasketun kulutuksen ympäristövaikutukset ylittävät oikeudenmukaisen rajan. Lähde: O’Neill ym. 2018 © SYKE & SITRA

Linkki suurempaan kuvaan

Suomalaisten kestävä hyvinvointi suhteessa planetaarisiin rajoihin ja sosiaalisiin tavoitteisiin

Planeetan biofyysistä
rajaa kuvaava
indikaattori
Suomi Henkeä kohden
laskettu raja-arvo
Yksikkö
Hiilidioksidipäästöt 14,7 1,6 CO2 tonnia vuodessa
Fosfori 6,5 0,9 P kilogrammaa vuodessa
Typpi 96,3 8,9 N kilogrammaa vuodessa
Makea vesi 211 574 H2O kuutiometriä vuodessa
Maankäytön muutokset 4,4 2,6 C tonnia vuodessa
Ekologinen jalanjälki 4,8 1,7 globaalihehtaaria (gha)
vuodessa
Materiaalijalanjälki 30,9 7,2 tonnia vuodessa

 

Sosiaalista tavoitetta
kuvaava indikaattori
Suomi Vähimmäistaso Yksikkö
Tyytyväisyys elämään 7,4 6,5 asteikolla 0 - 10
Terveiden elinvuosien odote 70,5 65 terveiden vuosien määrä
Ravinto 3285 2700 kilokaloria/hlö/pvä
Sanitaatio 100 95 % hyvä
sanitaatiomahdollisuus
Toimeentulo 100 95 % yli 1,90 dollaria päivässä
Yhteys sähköverkkoon 100 95 % yhteys sähköverkkoon
Koulutus 107,5 95 % kirjoilla toisen asteen
koulutuksessa
Sosiaalinen tuki 93,8 90 % ystävä tai läheinen
johon voi luottaa
Demokratian laatu 1,5 0,8 Demokratian laatu indeksi
Tasa-arvo 74,2 70 [0 - 100] asteikko ->
(1-gini-indeksi) * 100
Työllisyys 92,3 94 % työllisiä

(Lähde O'Neill et al. 2018)
 

Suomalaisten pitkä elinikä, korkea koulutustaso ja tyytyväisyys elämään on saavutettu kattavan sosiaalipolitiikan ja taloudellisen kasvun avulla. Pohjoismaista hyvinvointivaltiota pidetään usein menestystarinana siitä, miten hyvinvointia jaetaan tasa-arvoisella tavalla. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin suuri luonnonvarojen ja energian kulutus. Kun hyvinvoinnin tavoittelu ei ole ekologisesti kestävällä pohjalla, hyvinvoinnin ja talouden perusta vaarantuu.
Julkaistu 11.9.2018 klo 17.38, päivitetty 14.9.2018 klo 8.07

Kohderyhmä: