Planeetan reunaehdot on jo osin ylitetty

Kuva Planeetan reunaehdot jo osin ylitetty
Kuva. Planeetan reunaehtojen (vihreä viiva) varovaisuusperiaate on jo ylitetty ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, typen ja fosforin virtojen sekä ihmisen hyödyntämän maa-alan osalta. Planeetan prosessit kytkeytyvät toisiinsa. Kuva on linkki suurempaan kuvaan. Lähde: Steffen ym. 2015 © SYKE & SITRA

Ilmastonmuutosta ja muita globaaleja ympäristöriskejä koskevat tutkimustulokset ovat entistä tarkempia ja luotettavampia. Planeetan reunaehtoihin perehtyneissä tutkimuksissa on arvioitu riskejä, joita kohdistuu tärkeisiin globaaleihin ympäristöprosesseihin (Rockström ym. 2009; Steffen ym. 2015). Tutkimuksissa määritellään varovaisuusperiaatteeseen perustuen reunaehdot yhdeksälle globaalille prosessille, joita ihmisen toiminta on jo vakavasti muuttanut.

Kaikkien kriittisimpiä globaalin kestävän kehityksen kannalta ovat ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta koskevat reunaehdot. Globaaliin kestävyyteen vaikuttavat myös reunaehdot, jotka liittyvät biokemiallisten yhdisteiden kiertoon, kuten muuttuneisiin typpi- ja fosforikiertoihin, kemialliseen saastumiseen ja uusien yhdisteiden, kuten muovin, joutumiseen ympäristöön.

Kestävyyteen vaikuttavat myös reunaehdot, jotka liittyvät valtamerten happamoitumiseen, makean veden käyttöön, globaaliin vedenkiertoon ja maankäytön muutoksiin. Riskejä aiheuttavat myös otsonikadon ja ilmakehän pienhiukkasten reunaehtojen ylittyminen.

Kaikkiaan kriittisiä reunaehtoja on yhdeksän ja ainakin neljä niistä on jo ylitetty. Reunaehdot on ylitetty ilmastonmuutoksen etenemisen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, ihmisen hyödyntämän maa-alan ja biokemiallinen saastumisen osalta.

Säilyykö maapallo asuinkelpoisena?

Kriittisten reunaehtojen ylittymisen seurauksena ihmisen toiminta nykyisellään häiritsee maapallon ilmastoa ja ekosysteemejä sekä aiheuttaa riskejä esimerkiksi maailmantaloudelle. Jos ilmastonmuutos ja lajikato etenevät hallitsemattomasti, maapallon olosuhteet muuttuvat ihmisyhteisöjen kannalta epäsuotuisiksi. Kyse on lopulta siitä, säilyykö maapallo ihmiselle asuinkelpoisena.

Tutkijat varoittavatkin, että maapallon olosuhteet voivat muuttua peruuttamattomalla tavalla. Uusin tutkimus (Steffen ym. 2018) esittää maapallon vaikutusketjuihin perustuen, että jo kahden asteen lämpeneminen on kriittinen raja. Mutta jo 1-2 asteen lämpeneminen voi aiheuttaa maapallolla laajoja muutoksia, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta entisestään.

Riskit ovat suuret etenkin, jos lämpötilan nousu etenee nopeasti, vain vuosisadan tai kahden aikana. Riskejä aiheutuu terveydelle, taloudelle ja poliittiselle tasapainolle. Ruuantuotannon edellytykset heikkenevät ja eriarvoisuus rikkaiden ja köyhien välillä syvenee.

Maailmanlaajuisesti on meneillään myös lajien massasukupuutto. Sitä ovat aiheuttamassa väestönkasvu sekä tuotannon ja kulutuksen kasvu. Kansainvälisen luontopaneelin IPBES:in mukaan ihmisen aiheuttama luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen uhkaa jo 3,2 miljardin ihmisen hyvinvointia.

Julkaistu 11.9.2018 klo 17.43, päivitetty 14.9.2018 klo 9.32

Kohderyhmä: