Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans – Baltic LINes

Baltic LINes -hanke parantaa Itämeren alueen merialuesuunnittelun yhdenmukaisuutta erityisesti merenkulun ja energiansiirron suhteen. Tämä lisää rajat ylittävää yhteensopivuutta ja jatkuvuutta sekä tehostaa merialueen käyttöä Itämeren alueella. Baltic LINes -hanke auttaa kehittämään lähestymistapoja, joilla voidaan edistää mereisten elinkeinojen kestävää kasvua seuraavien 10-15 vuoden perspektiivillä.          

Hankkeen tehtävät:

  • Tunnistaa merenkulku- ja energiasektoreiden odotukset merenkäytölle lähitulevaisuudessa
  • Yhdenmukaistaa merialuesuunnittelua tukevia tietojärjestelmiä Itämeren alueella ja kehittää tätä koskevia ohjeistoja
  • Ehdottaa Itämeren alueen yhteisiä merialuesuunnitteluratkaisuja merenkulun ja energiansiirron osalta
  • Tuottaa suosituksia rajat ylittävään yhteistyöhön ja neuvotteluihin merialuesuunnittelussa      

Suomessa hanke toteutetaan SYKE:n ja Liikenneviraston yhteistyönä sekä läheisessä yhteistyössä eri sektoreiden edustajien kanssa. Hanke tekee yhteistyötä myös myöhemmin vuonna 2016 alkavan Plan4Blue-hankkeen kanssa.


Hankkeen nettisivu: http://vasab.org/index.php/projects/baltic-lines (linkki vasab.org -sivustolle)

Hankkeen rahoittaja: INTERREG Baltic Sea Region -ohjelma

Hankekumppanit:

Federal Maritime and Hydrographic Agency (DE, koordinaattori), Liikennevirasto, Trafi, HELCOM, VASAB, Ministry of Energy, Infrastructure and State Development Mecklenburg-Vorpommern (DE), Swedish Agency for Marine and Water Management (SE), Maritime Office in Gdynia (PL), Maritime Institute in Gdansk (PL), Polish Offshore Wind Energy Society (PL), Coastal Research and Planning Institute (LT), Ministry of Environmental Protection and Regional Development (LV), University of Tartu (EE), Aalborg University (DK), NHTV University of Applied Sciences (NL)

Julkaistu 9.3.2017 klo 13.56, päivitetty 3.4.2024 klo 10.00