Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset merieliöstöön

Hankkeessa tutkitaan meriympäristössä esiintyvien haitallisten aineiden biologisia vaikutuksia selkärangattomissa ja kaloissa käyttäen apuna ns. biomarkkereita, jotka kuvastavat epäedullisia muutoksia eliöissä molekyyli-, solu- ja kudostasolla. Erilaisten kemikaalien yhdysvaikutusten ja vaihtelevien ympäristötekijöiden merkitystä biomarkkerivasteisiin selvitetään kokeellisesti. Tutkimuksissa pyritään myös tarkastelemaan biomarkkereissa havaittujen vasteiden yhteyksiä ylemmillä biologian tasoilla (lisääntyminen, populaatiot ja eliöyhteisöt)) tapahtuviin muutoksiin. Tutkimuksiin sisältyy laboratorio- ja kenttäkokeita sekä kenttänäytteenottoa ja uusien menetelmien testausta ja käyttöönottoa. Hanke toimii SYKEn merikeskuksessa opinnäytetyötään (FK- ja FT -tutkinnot) aiheen piirissä tekevien tutkijoiden "kotiprojektina".

Lisätietoja

Erikoistutkija Kari Lehtonen, Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 4.4.2013 klo 15.04, päivitetty 4.4.2013 klo 15.03