Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset merieliöstöön

Hankkeessa tutkitaan meriympäristössä esiintyvien haitallisten aineiden biologisia vaikutuksia selkärangattomissa ja kaloissa käyttäen apuna ns. biomarkkereita, jotka kuvastavat epäedullisia muutoksia eliöissä molekyyli-, solu- ja kudostasolla. Erilaisten kemikaalien yhdysvaikutusten ja vaihtelevien ympäristötekijöiden merkitystä biomarkkerivasteisiin selvitetään kokeellisesti. Tutkimuksissa pyritään myös tarkastelemaan biomarkkereissa havaittujen vasteiden yhteyksiä ylemmillä biologian tasoilla (lisääntyminen, populaatiot ja eliöyhteisöt)) tapahtuviin muutoksiin. Tutkimuksiin sisältyy laboratorio- ja kenttäkokeita sekä kenttänäytteenottoa ja uusien menetelmien testausta ja käyttöönottoa. Hanke toimii SYKEn merikeskuksessa opinnäytetyötään (FK- ja FT -tutkinnot) aiheen piirissä tekevien tutkijoiden "kotiprojektina".

Lisätietoja

Erikoistutkija Kari Lehtonen, Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 4.4.2013 klo 15.04, päivitetty 4.4.2013 klo 15.03