Itämeren ylempien trofiatasojen ekologia

Rehevöityminen, ilmastonmuutos ja muut ihmistoiminnat muuttavat Itämeren olosuhteita. Ympäristötekijöiden muutokset vaikuttavat ekosysteemin ylempiin tasoihin, mm. eläinplanktoniin, pohjaeläimiin ja kaloihin. Hankkeen tavoitteena on selvittää kokonaisvaltaisesti ekosysteemimuutosten mekanismeja ja vaikutuksia Itämeren ylempiin tasoihin. Hanke kehittää malleja syy-seuraussuhteiden arviointiin ja ekosysteemin tilan ennustamiseen. Hankkeen tuottama tieto ja tukee Itämeren luonnonvarojen kestävää käyttöä ja suojelua.

Lisätietoja

Erikoistutkija Heikki Peltonen, Merikeskus, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.4.2013 klo 15.23, päivitetty 23.4.2013 klo 15.23