Jätevedenpuhdistamoiden merkitys mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenä

Tässä väitöskirjatyössä tarkastellaan jätevedenpuhdistamoiden merkitystä yhdyskuntajätevesistä peräisin olevan mikroroskan kulkeutumisreittinä vastaanottavaan vesistöön. Suurin osa työstä tehdään Helsingissä Viikinmäen jäteveden puhdistuslaitoksella.

Tutkimuksessa tarkastellaan miten mikroroskat ja etenkin mikromuovit käyttäytyvät puhdistamoprosessissa, ja miten hyvin eri puhdistusvaiheet poistavat roskia jätevedestä. Työssä selvitetään myös mikromuovien määrää puhdistamolietteessä sekä verrataan erilaisten tertiäärimenetelmien tehokkuutta vähentää mikroroskakuormaa puhdistetusta jätevedestä.

Hankkeen lopussa tutkitaan pienen jätevedenpuhdistamon mikroroskapäästöjen kertymistä lähialueen eliöihin sekä ympäristöön. Työn aikana kehitetään lisäksi jätevesianalytiikassa tarvittavia näytteenotto- ja analyysimenetelmiä sekä erityisesti mikromuovien materiaalitunnistuksen metodiikkaa.

Julkaistu 20.4.2017 klo 13.22, päivitetty 20.4.2017 klo 14.47