Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta

Hankkeessa seurataan Suomen jokien mukana Itämereen kulkeutuvia ainevirtaamia. Mukana hankkeessa on 33 Itämereen laskevaa jokea ja määritettävinä muuttujina on mm. ravinteet, orgaaninen aine, raskasmetallit ja kiintoaine. Keskeisenä tarkoituksena on seurata ainevirtaamien pitkän aikavälin muutoksia, joiden avulla voidaan arvioida mm. vesiensuojelutoimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäksi jokien Itämereen kuljettamat typpi- ja fosforivirtaamat  ositetaan kuormituksen alkuperän mukaan. Osittamista varten arvioidaan myös ravinteiden pidättyminen Suomen vesistöalueilla. 

Tulokset

Suomen jokien kuljettama fosforin ainevirtaama Itämereen (1970 - )

Jokien fosforikuormitus

 

Suomen jokien kuljettama typen ainevirtaama Itämereen (1970 - )

Jokien typpikuormitus

 

Julkaisut

Ekholm, P, Kronvang, B, Posch, M. & Rekolainen, S. 1995. Accuracy and precision of annual nutrient load estimates in Nordic rivers. National Board of Waters and the Environment. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A, no. 205.

Ekholm, P., Kallio, K. Salo, S. Pietiläinen, O.-P., Rekolainen, S., Laine, Y. & Joukola, M. 2000. Relationship between catchment characteristics and nutrient concentrations in an agricultural river system. Water Research 34(15): 3709-3716. 

Kauppila, P. and Koskiaho, J. 2003. Evaluation of annual loads of nutrients and suspended solids in Baltic rivers. Nordic Hydrology 34: 203-220. 

Pitkänen, H. 1994. Eutrophication of the Finnish coastal waters: Origin, fate and effects of riverine nutrient fluxes. Publications of the water and environment research institute, no. 18, 45 s. 

Rekolainen, S., Pitkänen, H., Bleeker, A. & Sietske F. 1995. Nitrogen and Phosphorus Fluxes from Finnish Agricultural Areas to the Baltic Sea. Nordic Hydrology. 

Räike, A., Pietiläinen, O. P., Rekolainen, S., Kauppila, P., Pitkänen, H., Niemi, J., Raateland, A. and Vuorenmaa, J. 2003. Trends of phosphorus, nitrogen and chlorophyll a concentrations in Finnish rivers and lakes in 1975-2000. Science of the Total Environment 310: 47-59. 

Vuorenmaa, J., Rekolainen, S., Lepistö, L., Kenttämies, K. & Kauppila, P. 2001. Losses of nitrogen and phosphorus from agricultural and forest areas in Finland during the 1980s and 1990s. Environmental Monitoring and Assessment 1-38. 

Lisätietoja

MMM, Antti Räike, Suomen ympäristökeskus,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 19.4.2013 klo 14.44, päivitetty 3.6.2016 klo 11.23