Kirjallisuutta ympäristövastuista konkurssitilanteissa

Oikeuskäytäntöä

KHO:2003:51 25.08.2003/1938

KHO:2017:53 3.4.2017/1545

Hallituksen esityksiä

HE 221/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 183/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Oppaita

Jätevakuusopas. Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2012. 68 s.

Linnove, E. (toim.) 2014. Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaopas 2014. Ympäristöhallinnon ohjeita 9/2014. 237 s.

Muuta kirjallisuutta

Hupli, T. 2018. KHO 2017:53 – Lisähuomioita keskusteluun maksukyvyttömän velallisen ympäristövastuista. Lakimies 2/2018, s. 281–293.

Kantola, H. & Hänninen, M. 2019. Konkurssipesän ympäristövastuu ja vaikutukset velkojien asemaan. Defensor Legis N:o 3/2019, s. 241–258.

Kokko, K. 2020. Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu. Edilex-sarja 2020/13. 52 s.

Kotka, M., Hovila, M. & Hovila, I. 2021 Ympäristöperusoikeuden ja omaisuudensuojan yhteensovittaminen konkurssipesän julkisoikeudellisessa ympäristövastuussa. Edilex-sarja 2021/23. 46 s.

Linna, T. 2016. Konkurssipesän vastuu ympäristövahingosta. Lakimies 3–4/2016, s. 373–403.

Linna, T. 2021. Kestävyysmurros ja insolvenssioikeus – mikä kestää? Ympäristöjuridiikka 3/2021, s. 6–22.

Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 23/2014. 146 s.

Tuomainen, J. Pihalehto, M., Kautto, P., Kokko, K., Linna, T., Vähä, E. & Pyy, O. 2020. TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:14. 281 s.

Julkaistu 6.4.2023 klo 17.58, päivitetty 6.4.2023 klo 17.58