Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Haamuverkkojen määrä Suomen rannikkoalueilla selvitetään

Uutinen 12.11.2018 klo 11.08

Suomen ympäristökeskus ja Suomen ammattikalastajaliitto alkavat yhdessä selvittää haamuverkkojen määrää Suomen merialueilla. Samalla testataan käytettävissä olevien verkkojen keräysmenetelmien soveltuvuutta Suomen oloihin.

Vain_KAPYYSI_hankkeen_käyttöön_hylje_paketissa_verkkouutiseen
Hylätyt pyydykset jatkavat kalastamistaan pitkän aikaa. © Kuva: Sten Stockmann / Badewanne

Haamuverkot ovat käyttäjältään karanneita tai hylättyjä verkkoja, trooleja tai muita havaspyydyksiä. Ne ovat osa merten muoviroskaongelmaa. Niistä koituu haittaa kalastuselinkeinolle, ympäristölle ja merenkululle. Lisäksi ne jatkavat tehtäväänsä eli pyyntiä pitkän aikaa hylkäämisensä jälkeen. Tällöin verkkoihin takertuu kaloja ja hylkeitä.

Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla -hanketta (KAPYYSI) rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ja koordinoi SYKE. Vuosina 2018–2020 toteutettavaan hankkeeseen osallistuvat SYKEstä merikeskus sekä kulutuksen ja tuotannon keskus. Hankepartnerina toimii Suomen ammattikalastajaliitto SAKL r.y.. Haamuverkkojen keräyksessä toimitaan yhteistyössä ammattikalastajien kanssa.

Hankkeessa selvitetään myös haamuverkkomateriaalin uusiokäyttöä ja jätehuoltoa. Lisäksi tavoitteena on nostaa haamuverkko-ongelma yhteiskunnalliseen keskusteluun.

KAPYYSI_hankkeen_käyttöön_verkot_Reposaaressa
Hylättyjä pyydyksiä löytyy sekä merestä että rannoilta. © Kuva: Markku Saiha

Lisätietoa:

Mika Raateoja, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 536, s-posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Pekka Kotilainen, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 317, s-posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: