Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla (Kapyysi)

Haamuverkot ovat käyttäjältään karanneita tai hylättyjä verkkoja, trooleja tai muita havaspyydyksiä. Ne ovat osa merten muoviroskaongelmaa. Niistä koituu haittaa kalastuselinkeinolle, ympäristölle ja merenkululle. Lisäksi ne jatkavat tehtäväänsä eli pyyntiä pitkän aikaa hylkäämisensä jälkeen. Tällöin verkkoihin takertuu kaloja ja hylkeitä.

Hankkeessa Suomen ympäristökeskus ja Suomen Ammattikalastajaliitto selvittävät haamuverkkojen määrää Suomen merialueilla. Samalla testataan käytettävissä olevien keräysmenetelmien soveltuvuutta Suomen oloihin sekä haamuverkkojen materiaalin uusiokäyttöä ja jätehuoltoa. Lisäksi tavoitteena on nostaa haamuverkko-ongelma yhteiskunnalliseen keskusteluun.

EMKR logo ja EU lippu
 
Onko Suomen vesissä haamuverkkoja? 29.5.2019
Haamuverkot ovat kalastajien menettämiä pyydyksiä, jotka kalastavat merissä ja vesistöissä itsekseen. Ne ovat haitta eläimille ja osa merten muoviongelmaa. Suomen ympäristökeskus ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. ovat alkaneet selvittää Selkämeren haamuverkkotilannetta.
Lue lisää
Haamuverkkojen määrä Suomen rannikkoalueilla selvitetään 12.11.2018
Suomen ympäristökeskus ja Suomen ammattikalastajaliitto alkavat yhdessä selvittää haamuverkkojen määrää Suomen merialueilla. Samalla testataan käytettävissä olevien verkkojen keräysmenetelmien soveltuvuutta Suomen oloihin.
Lue lisää
Julkaistu 9.5.2019 klo 15.04, päivitetty 27.1.2022 klo 15.57