Vesidiplomatian konfliktianalyysityökalu - Ohjeistus käytännön soveltamiseen

Vesidiplomatia pyrkii estämään, hillitsemään ja ratkomaan jaettujen vesivarojen käyttöön liittyviä jännitteitä yhdistämällä diplomatian keinoja ja vesiosaamista. Kun muun muassa ilmastonmuutos, geopoliittiset kiistat ja talouskriisit lisäävät haavoittuvuutta kaikkialla maailmassa, voi vesidiplomatia tarjota uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja. Se on kuitenkin myös itsessään vääjäämättä poliittista toimintaa. Siksi vesidiplomatiatoimien tulee perustua perusteelliseen poliittisten, ekologisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten dynamiikkojen analyysiin.

Aavikkomaisema, taustalla järvi ja vuoria.
© Pixabay

Ohjeistus käytännön soveltamiseen

Riittävän tietopohjan ja tilannekuvan luomisen tueksi Vesidiplomatian yhteishanke on kehittänyt konfliktianalyysityökalun vesidiplomatian käyttöön. Sen hyödyntämiseksi hankkeessa on laadittu oheinen ohjekirja, joka esittelee perusteet ja askeleet työkalun käyttöön. Konfliktianalyysi on tarpeellinen lähestymistapa tukemaan ja taustoittamaan missä tahansa konfliktialttiissa olosuhteissa toteutettavia vesidiplomatiatoimia. Opaskirjassa muun muassa avataan perusteluja konfliktianalyysille sekä selitetään mistä analyysi muodostuu ja miten sitä voi käyttää. Oppaan on tarkoitus selventää käsitteitä ja tarjota käytännön neuvoja analyysiprosessin toteuttamiseen. Englanninkielisen laajan oppaan lisäksi on laadittu suomenkielinen tiivistelmä.  

OHJEISTUS

Suomenkielinen tiivistelmä: Vesidiplomatian konfliktianalyysityökalu - Ohjeistus käytännön soveltamiseen (Hakala & Mustasilta, 2023)

Englanninkielinen ohjeistus: Conflict analysis tool for water diplomacy – Why, what, how? (Mustasilta & Hakala, 2023)

Vesidiplomatian konfliktianalyysityökalu
Vesidiplomatian konfliktianalyysityökalu. Lähde: Hakala et al. 2023. © Graafinen suunnittelu: Kaarina Tammisto

Muita julkaisuja

Lisätietoja

  • Johtava tutkija Emma Hakala, etunimi.sukunimi@fiia.fi
  • Johtava tutkija Katariina Mustasilta, etunimi.sukunimi@fiia.fi
Julkaistu 12.5.2023 klo 14.10, päivitetty 9.11.2023 klo 13.30
Aihealue:
Kohderyhmä: