Kohti kokonaisvaltaista ja kestävää merialuesuunnittelua – MAREA

Flag and CB logo combined FI 556px.jpg
 

Työkaluja kestävään merialuesuunnitteluun

Tässä projektissa edistetään kestävää merialuesuunnittelua kehittämällä uudenlaisia tapoja mallintaa merien tuottamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita. Lisäksi kehitetään tapoja saada ekosysteemipalvelut paremmin osaksi ympäristötilinpitoa ja arvioida kokonaisvaltaisesti kestävyyttä merialueiden käytössä. Näiden avulla kehitetään päätöksenteon tueksi portaalia, jossa voidaan tarkastella kestäviä ratkaisuja projektin pilottialueilla Suomenlahdella ja Riianlahdella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 515 601, ja Central Baltic -ohjelmasta rahoitetaan 1 202 609 €.

Työ on jaettu neljään eri työpakettiin seuraavasti:

Työpaketissa 1 tuotetaan ajantasaista tietoa meriekosysteemien tuottamista ekosysteemipalveluista mallintamalla palveluita ja visualisoimalla niitä karttatasoiksi. Lisäksi kehitetään menetelmiä, joilla arvioidaan ihmisten kumulatiivista vaikutusta meriympäristöön.

Työpaketissa 2 tarkastellaan työpaketin 1 tuloksia ekosysteemitilinpidon näkökulmasta eri merisektorit huomioon ottaen.

Työpaketissa 3 syntetisoidaan edellisten työpakettien tuottamaa tietoa ja yhdistetään sitä muiden merenkäytön indikaattoreiden kanssa Kestävyyskompassin (Sustainability Compass) muotoon. Tässä tavoitteena on linkittää indikaattoreita edelleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja muodostaa kokonaiskuvan merenkäytön kestävyydestä.

Työpaketissa 4 luodaan merien käytön suunnittelun ja päätöksenteon tueksi portaali, jossa edellisten työpakettien tulokset esitetään käyttäjäystävällisessä muodossa ja jossa on mahdollista tarkastella kestäviä merenkäytön ratkaisuja perustuen viimeisimpään tutkimustietoon.

Lisätietoja

Susanna Jernberg, SYKE merikeskus
sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi

Enemmän sisältöä hankkeen etenemisestä ja tuloksista julkaistaan projektin yhteisillä englanninkielisillä verkkosivuilla: http://marea.balticseaportal.net/.

 Photo: Riku Lumiaro
Julkaistu 26.11.2020 klo 18.58, päivitetty 30.1.2023 klo 15.53

Kohderyhmä: