Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Laskeuman laadun seuranta Suomessa

Laskeumakeräimiä Evon Valkea-Kotisella

Ilman epäpuhtauskuormitusta tausta-alueilla on mitattu Suomessa jo 1970-luvun alusta lähtien.Laskeuman seurantaa on toteuttu yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa vuodesta 2004 alkaen yhteisellä mittausasemaverkolla palvellen kansallisia ja kansainvälisiä mittausohjelmia.Yhdistetyssä mittausverkossa laitokset tekevät laskeumamittauksia ohjelmiensa mukaisesti yhteensä 20 asemalla.

Seurantatutkimuksessa mitataan sateen mukana tulevaa happamoittavien yhdisteiden, ravinteiden sekä ympäristömyrkkyjen (POPs, raskasmetallit ml. elohopea) laskeumaa ilmanlaadun seurannan tausta-alueilla. Koko maan kattavalla mittausverkolla selvitetään maaperään ja vesistöihin ilman kautta tulevan epäpuhtauskuormituksen suuruutta, sen pitkän aikavälin muutoksia ja kuormituksen alueellisia eroja.

Laskeumatutkimukset toteutetaan koordinoidusti toimien vesi- ja maa-alueiden ympäristömyrkkyseurantojen tausta-aineistona sekä palvellen kansainvälisiä kaukokulkeuman seurantaohjelmia (UNECE EMEP, UNECE ICP Integrated Monitoring, GAW, AMAP, HELCOM).

Julkaistu 6.5.2013 klo 13.56, päivitetty 1.12.2017 klo 13.32

Kohderyhmä: