Muovijätteen reitit Itämereen (BLASTIC)

EUSBSR flagship label
 
 
CB logo RGB 222 px
 
EU flag horizontal RGB 222 px

Suurin osa meriympäristöön päätyvästä roskasta keskisen Itämeren alueella on muovia, kuten esimerkiksi erilaisia tuotepakkauksia tai niiden palasia. BLASTIC selvittää, miten kaupunkialueilla syntyvä muovijäte muuttuu Itämeren meriroskaksi. Arviot eri puolilta maailmaa ovat todenneet, että suurin osa meriroskasta on lähtöisin maalta, ja varsinkin joet kuljettavat roskaa mereen.

Hankkeessa sovelletaan alueellisia ja kansallisia strategioita roskaantumisen hillitsemiseksi paikallistasolla ja samalla päivitetään paikallisia toimintasuunnitelmia vastaamaan roskaantumisongelman haasteisiin meriympäristössä. Hanke tarjoaa lisäksi myös menetelmät meren muoviroskien tärkeimpien lähteiden ja reittien kartoittamiseen sekä jokien ja rannikkovesien/-alueiden roskien tarkkailuun.

Hankkeessa luodaan ”meriroskatietopankki” ja uusia menetelmiä, joita sovelletaan aluksi 3-4- kaupunkialueella. Tuloksista kootaan yleiset ohjeet, josta selviää tunnistetut ja priorisoidut lähteet painottaen muovijätettä ja kaupunkialueita.

Hanketta voidaan laajentaa toteuttamisen jälkeen. Jatkomahdollisuudet luovat edellytyksiä vähentää haitallisten aineiden ja myrkkyjen kulkeutumista Itämereen.

Linkki BLASTIC-hankkeen englanninkielisille verkkosivuille

 

Kotka roskat rannalla
© Pidä saaristo siistinä ry
Vantaanjoen ja Keravanjoen roskamäärää tutkitaan 24.4.2018
Vantaanjokeen ja Keravanjokeen asennetut puomit keräävät talteen jokien roskat 23.–27.4.2018.
Lue lisää
Julkaistu 11.2.2016 klo 16.27, päivitetty 27.1.2022 klo 15.55