Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

NORDUST-2

NORDUST-2 (Pohjoismainen katupölytutkimusprojekti)

Syken tutkijat ovat osallistuneet yhteispohjoismaiseen tutkimustyöhön NORTRIP- (2010-2016) ja NORDUST- (2015-2018) hankkeiden kautta. NORDUST-hanke kerää yhteen pohjoismaisen huippuosaamisen ja on jatkoa NORTRIP-hankkeelle, jonka aikana kehitettiin ja testattiin ilmanlaadun mallintajien ja päästöasiantuntijoiden yhteistyönä rakentamaa NORTRIP-katupölymallia.

Hankkeessa edelleen kehitetään päästömallinnusta ja hyödynnetään mallin avulla luotuja skenaarioita katupölysysteemin ymmärtämiseksi sekä katupölyn torjuntakeinojen optimoimiseksi. Projektin lähtökohtana on tieviranomaisten tarpeet ja aiempien katupölyä koskevien hankkeiden, etenkin NORDUSTin, tiedot. Projektin sisällöt pohjautuvat tarpeeseen kuvata NORTRIP-päästömallissa käytetyn katupölyjärjestelmän fysikaaliset prosessit mahdollisimman realistisesti. Hankkeen työpaketit käsittelevät tähän liittyen katupölyprosesseja, erityisesti kulumaa, suspensiota, märkäpoistumaa (”wet removal”), sekä monitorointimenetelmiä ja kunnossapitotekniikoita. Projektityöhön kuuluu laboratorio- ja kenttätutkimuksia sekä mallinnusta.

Mahdollisimman yksityiskohtainen ymmärrys erilaisista katupölyyn liittyvistä prosesseista mahdollistaa vankan perustan katujen kunnossapidon ja pölyn torjuntamenetelmien tutkimiselle ja mallintamiselle, minkä avulla voidaan muodostaa strategioita pölykuormituksen ja päästöjen vähentämiseksi eri tyyppisissä katu- ja tieympäristöissä.

 

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Niko Karvosenoja, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 17.4.2020 klo 9.01, päivitetty 26.3.2021 klo 9.25