Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen (Reijo)

Reijo-hankkeessa etsitään uusia tapoja kerätä ja hyödyntää entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin erilaista resurssiviisaustietoa. Reijo pohjautuu edeltävään yhteishankkeeseen: Reetta eli Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen. Reetassa kytkettiin osallistuvien kuntien (Ii, Joensuu, Riihimäki, Turku, Kuopio, Jyväskylä ja Lahti) ilmastotavoitteiden toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja sen prosesseja. Näin saatiin ilmasto- ja resurssiviisausasiat vahvemmin osaksi kunnan normaalia toimintaa. Reijo-hankkeessa on mukana seitsemän kuntaa: Ii, Joensuu, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa.

 • Tavoitteena on päästä käsiksi edeltävässä Reetta-hankkeessa tunnistettuihin kehityskohteisiin ja tunnistaa konkreettisia ratkaisuja, jotta resurssiviisaustavoitteiden käytännön toimeenpano saadaan osaksi kunnan talousjohtamista ja normaalia toimintaa.
 • Reetassa tunnistetut kehityskohteet ovat olennaisen tiedon tunnistaminen, sen saatavuuden varmistaminen ja ajantasaisuus sekä seurannan järjestäminen osana jo olemassa olevia johtamis-, toiminnanohjaus-, talous- ja seurantajärjestelmiä.
 • Tarkoituksena on hakea ratkaisuja koko kuntakenttää haastavaan ongelmaan, jotta päästään käsiksi kuntien resurssiviisaustoimien ilmasto- ja kustannusvaikutuksiin.
 • Reijo-hankkeeseen kytketään myös Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus (Keino).

Hankkeen lopputuloksena syntyy keskeisimpien resurssiviisaustoimien ilmasto- ja kustannusvaikutustietoihin liittyviä ratkaisuja. Hankkeen lopputuloksena syntyvään materiaalipakettiin sisältyy:

 • listaus tunnistetuista kehityskohteista ja niiden ratkaisuista  
 • listaus tieto- ja raportointitarpeista
 • koonti johtamis-, toiminnanohjaus-, talous- ja seurantajärjestelmien keskeisistä ominaisuuksista ilmasto- ja kustannusvaikutustietojen tuottamiseksi
 • tiedon hyödyntämisen tavat päätöksenteon tueksi
 • askelmerkit johtamismalliksi tavoitetilaan pääsemiseksi.

Reijo on Fisu-verkoston omasta aloitteesta syntynyt kehittämishanke, jossa hyödynnetään kokeilusta skaalaan -toimintamallia, Reetta-hankkeessa kehitettyä ilmasto- ja talousjohtamisen toimintamallia sekä vertaisoppimisen menetelmiä.

Fisu-verkosto

Fisu-kunnat ovat edelläkävijäkuntia, jotka ovat sitoutuneet vaikuttaviin ilmastotavoitteisiin. Suomi tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä, kun taas Fisu-kunnista useampi on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden jo ennen vuotta 2030. Verkoston aiemmissa kehittämishankkeissa on kehitetty koko kuntakenttää hyödyttäviä ratkaisuja vaikuttavan ilmastotyön johtamiseen ja toteuttamiseen. Työ hankkeissa perustuu pullonkaulojen ja onnistumisen edellytysten tunnistamiseen käytännönläheisesti osana kuntien omaa työtä, kuntien omien asiantuntijoiden vankan kokemuksen avulla. 

Fisu-verkoston logo
 

Lisätietoja

 • Suunnittelija Venla Riekkinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
 • Johtava asiantuntija Okariina Rauta, Motiva Oy, etunimi.sukunimi@motiva.fi
Julkaistu 16.3.2023 klo 10.23, päivitetty 16.3.2023 klo 10.22