Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Kuva_Suomen_meritietoportaali_Metsähallitus_SYKE_YHA kuvapankki_Ilmatieteenlaitos_
 

Meritietoportaalihanke rakentaa Suomen koottua kansallista meritietopalvelua. Hanke kokoaa saman internet-käyttöliittymän alle kaiken kansallisen meritiedon, meriaineistot ja mereen liittyvät palvelut.

Mukana hankkeessa on kymmenen meritoimijaa. Portaalia rakennettaessa on mietitty monenlaisen käyttäjän tarpeita, niin päättäjän, ympäristökasvattajan, tutkijan, toimittajan, merellä liikkujan, viranomaisen kuin merialan ammattilaisenkin. Nelivuotista hanketta rahoittavat Euroopan meri- ja kalatalousrahasto sekä osallistuvat laitokset.

Meriopas on jo avattu

Portaalin ensimmäinen osa on jo avattu. Meriopas.fi on karttapalvelu, joka on suunniteltu erityisesti merellä ja rannalla liikkujien käyttöön. Se tarjoaa ajankohtaista tietoa muun muassa säästä, hylyistä, vierasvenesatamista, laivaliikenteestä ja levätilanteesta. Palvelun valokuvat tarjoavat näkymiä pinnan alle. Palvelu toimii Crome-, Firefox-, Safari- ja Edge-selaimilla. Meriopasta kehitetään edelleen käyttäjäpalautteen perusteella.

Itämeri.fi avautuu alkuvuodesta 2020

Itämeri.fi-portaali julkaistaan alkuvuodesta 2020. Portaali julkaistaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Portaalista löytyy Itämerta koskevaa tietoa visuaalisesti näyttävässä ja helposti lähestyttävässä muodossa. Meriaineistoja saa käyttöönsä haku- ja latauspalvelun kautta.

Lisää meritietoisuutta, yhteistyötä ja meri-innovaatioita

Entistä helpommin löydettävä ja hyödynnettävä meritieto auttaa kasvattamaan eri käyttäjien meritietoisuutta. Lisäksi portaali edistää meritiedon tuottajien yhteistyötä.

Hankkeen avulla aineistojen saatavuus, yhteensopivuus ja käyttö tulevat parantumaan aiemmasta. Aineistojen avaaminen mahdollistaa meritietojen yhdistämisen uudella tavalla, mikä auttaa myös yrityksiä uusien innovaatioiden kehittämisessä.

Lisätietoja hankkeesta

tutkija Hanna Piepponen
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
puh. +358401823334

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston logo
 
EU-lippu
 
Julkaistu 30.4.2019 klo 15.18, päivitetty 20.6.2019 klo 13.14