Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tekonurmikenttien SBR-rouhepäästöjen arviointi ja ympäristövaikutusten tarkastelu (TEKONURMI)

Suomessa käytössä olevien tekonurmikenttien rakenne ja komponenttien ominaisuudet vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan, mutta ehdottomasti yleisimpiä jalkapalloalustoja ovat kentät, joiden täyteaineena on käytetyistä autonrenkaista valmistettu styreenibutadieenikumirouhe (SBR-kumirouhe). Pohjoismaisten arvioiden mukaan tekonurmikentät ovat tärkeä mikromuovipäästöjä aiheuttava lähde, mutta näytteenottoon perustuvat kenttätutkimukset kumirouheen leviämisestä lähiympäristöön ja vesistöihin ovat harvassa.

TEKONURMI-hankkeessa selvitetään alustavasti erityyppisiltä jalkapallokentiltä ympäristöön päätyvän SBR-kumirouheen määrää, erilaisten kulkeutumisreittien merkitystä, ja myös sitä, mikä osa kentiltä irtoavasta kumirouheesta todellisuudessa saavuttaa vastaanottavan vesistön. Tulosten perusteella laaditaan ”täyteainetase” ja suunnitellaan käytännön toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Toimenpiteitä kokeillaan käytännössä tutkimukseen valikoiduilla kentillä ja niiden vaikuttavuutta seurataan näytteenoton avulla. Tulosten perusteella laaditaan toimenpide-ehdotuksia erityyppisille kentille kaupunkien ja seurojen toimijoiden käyttöön. Kumirouheen vaikutuksia selkärangattomille vesi- ja maaperäeliöille tutkitaan kokeellisesti altistuskokeilla.

Julkaistu 15.5.2020 klo 10.12, päivitetty 15.5.2020 klo 10.14