Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki)

Vesihuki-hankkeessa edistetään vesihuoltosektorin hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden toteutumista sekä päästövähennystoimien tehokasta ja vaikuttavaa kohdentamista. Hankkeen ensimmäisessä osiossa määritetään vesihuollolle hiilijalanjälki valtakunnallisella tasolla ja arvioidaan erilaisten päästövähennystoimien vaikuttavuutta. Tarkastelussa huomioidaan kiertotaloustoimet kuten biokaasun tuotanto, ravinteiden hyödyntäminen lannoitteena ja lämmön talteenotto jätevesistä.

Hiilijalanjälkitarkastelua tehdään myös vesilaitostasolla hankkeessa mukana olevien pilottikuntien kanssa.  Laitostason tarkastelut tuottavat tietoa erilaisten toimintaympäristöjen vaikutuksesta hiilijalanjälkeen sekä päästövähennystoimiin, esimerkkinä laitoksen koko, sijainti ja käytetyt puhdistusmenetelmät. Hankkeessa kehitetään kaikille avoin web-pohjainen laskentatyökalu, jonka avulla vesihuoltolaitokset voivat tehdä suuntaa antavan arvion oman laitoksen hiilijalanjäljestä ja vertailla eri päästövähennystoimien vaikuttavuutta.

Hankkeen aikana perustetaan Vesihukiverkosto, joka toimii hyviä käytäntöjä yhteen kokoavana foorumina sekä vesihuoltolaitoksille että kuntatoimijoille. Verkoston avulla toimijat voivat jakaa tietoa, saada vertaistukea ja uusia ideoita toimintaansa. 

Pilottikohteet

Kymen Vesi
Kouvolan Vesi
Joensuun Vesi 
Tampereen Vesi

Ajankohtaista

Hankeuutinen Suomen ympäristökeskus > Vesihuollosta hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä (syke.fi)

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Vuokko Laukka, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 047
 

Julkaistu 5.5.2022 klo 11.07, päivitetty 10.5.2022 klo 11.10