Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki 2)

Vesihuollon hiilijalanjälki

Vesihuki-hankkeessa edistetään vesihuoltosektorin hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden toteutumista sekä päästövähennystoimien tehokasta ja vaikuttavaa kohdentamista. Hankkeen ensimmäisessä osiossa määritetään vesihuollolle hiilijalanjälki valtakunnallisella tasolla ja arvioidaan erilaisten päästövähennystoimien vaikuttavuutta. Tarkastelussa huomioidaan kiertotaloustoimet kuten biokaasun tuotanto, ravinteiden hyödyntäminen lannoitteena ja lämmön talteenotto jätevesistä.

Päästövähennystoimet

Hiilijalanjälkitarkastelua tehdään myös vesilaitostasolla hankkeessa mukana olevien pilottikuntien kanssa.  Laitostason tarkastelut tuottavat tietoa erilaisten toimintaympäristöjen vaikutuksesta hiilijalanjälkeen sekä päästövähennystoimiin, esimerkkinä laitoksen koko, sijainti ja käytetyt puhdistusmenetelmät. Hankkeessa kehitetään kaikille avoin web-pohjainen laskentatyökalu, jonka avulla vesihuoltolaitokset voivat tehdä suuntaa antavan arvion oman laitoksen hiilijalanjäljestä ja vertailla eri päästövähennystoimien vaikuttavuutta.

Vesihukiverkosto

Hankkeen aikana perustetaan Vesihukiverkosto, joka toimii hyviä käytäntöjä yhteen kokoavana foorumina sekä vesihuoltolaitoksille että kuntatoimijoille. Verkoston avulla toimijat voivat jakaa tietoa, saada vertaistukea ja uusia ideoita toimintaansa. Verkoston toimintaan toivotaan mukaan erikokoisia kuntia ja vesihuoltolaitoksia ympäri Suomea.

Pilottikohteet

Kymen Vesi
Kouvolan Vesi
Joensuun Vesi 
Tampereen Vesi

Ajankohtaista

Linkki Vesihuki-laskuriin

Tiedote: Vesihuollon hiilineutraaliuden edistämiseksi tarvitaan uusia keinoja

Hankeraportti

Hankkeen loppuwebinaari 23.11 klo 10-12

Verkostoyhteistyötä vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämiseksi (Vesihuki) | Vesi.fi

Suomen ympäristökeskus > Vesihuollosta hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä (syke.fi)

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Vuokko Laukka, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 047
 

Julkaistu 5.5.2022 klo 11.07, päivitetty 19.2.2024 klo 15.03