Vieraslajien esiintyminen, ekologia ja vaikutukset

Vieraslajit ovat toisista ekosysteemeistä peräisin olevia lajeja, jotka ovat siirtyneet ihmistoiminnan seurauksena, joko tahallisesti tai tahattomasti, uuteen ympäristöön. Meriliikenne on tehokas lajien levittäjä, jonka avulla lajit kykenevät siirtymään yli luontaisten leviämisesteiden. Lajien leviämistä laivojen mukana on tapahtunut jo pitkään, mutta onnistuneiden siirtymisten määrä on lisääntynyt, alusten nopeuden ja koon kasvun myötä. Vieraslajeja pidetään maailmanlaajuisesti eräänä suurimmista meriekosysteemien monimuotoisuutta ja ainutlaatuisuutta uhkaavista tekijöistä ja niillä havaitaan usein sekä ekologisia että taloudellisia haittavaikutuksia. Kotiutumisen jälkeen niiden hävittäminen tai kontrollointi on käytännössä mahdotonta.

 

   Mnemiopsis leidyi aikuinen.
Kuva: Maiju Lehtiniemi

 

Tavoitteet

Tässä hankkeessa seurataan jo kotiutuneiden lajien sekä mahdollisten uusien vieraslajien levinneisyyttä Itämeressä. Lisäksi tutkitaan eräiden kotiutuneiden vieraslajien vaikutuksia Itämeren ekosysteemiin. Kotiutuneiden vieraslajien osalta selvitetään petovesikirpun (Cercopagis pengoi) fysiologista sopeutumista erilaisiin ympäristöoloihin, sen merkitystä ulapan ravintoverkossa sekä sen tuottaman lepomunapankin laajuutta ja merkitystä leviämisessä. Lisäksi tutkitaan kampamaneettien lajistoa ja niiden lisääntymismahdollisuuksia ja ravintoverkkovaikutuksia Itämeren ekosysteemissä.

Hankkeen tulokset

Lisätietoja

Erikoistutkija Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus (Syke), etunimi.sukunimii@syke.fi

Julkaistu 19.4.2013 klo 13.51, päivitetty 25.10.2023 klo 9.14