Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI)

Tavoitteet

Maankäytön tai yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuudella tarkoitetaan käytäntöä, jossa enemmän kuin yhdentyyppistä toimintaa kuten asumista, työpaikkoja tai palveluita osoitetaan samaan rakennukseen, rakennusryhmiin tai tietylle alueelle. MIKSERI-hankkeen tavoitteena on kehittää maankäytön sekoittuneisuutta kuvaavia mittaristoja, jota voidaan hyödyntää jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupungin kudosten kehittämiseen eri mittakaavatasoilla aina lähiympäristöstä kaupunkiseutuun. Hanketta rahoittavat MAL-verkosto ja ympäristöministeriö, ja sen ensimmäisessä vaiheessa mukana on neljä kohdekaupunkiseutua: Joensuu, Lappeenranta, Tampereen seutu ja Kuopio.

Tutkimuksen vaiheet

Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan taustoitus erilaisista sekoittuneisuuden analysoinnin menetelmistä ja mittareista kansainvälisen kirjallisuuden pohjalta. Menetelmäkatsauksen perusteella kehitetään mittareita kaupunkiseututasoisen sekoittuneisuuden paikkatietopohjaiseen laskentaan. Mittareiden kehittämisen jälkeen työssä toteutetaan tarkempi toiminnallisen sekoittuneisuuden muutoksiin ja tulevaisuuteen pureutuva tarkastelu yhdessä hankkeen kohdekaupunkien ja kaupunkiseutujen kanssa. Työssä tutkitaan mm. toiminnallisen sekoittuneisuuden tavoitteita, toteutumista ja kehitystrendejä kaupunkiseuduilla. 

Tulokset

Hankkeen tuloksista koostetaan raportti, johon kootaan analyysien tulokset ja menetelmä sekä erityyppisten alueiden kehittämissuositukset. Hankkeen tulokset tukevat maankäytön, toimintojen ja liikenteen kokonaisvaltaista suunnittelua.

Helminen, V., Heikinheimo, V., Tiitu, M., Nyberg, E.,  Rehunen, A., Kosonen, L. (2021). Sekoittunut yhdyskuntarakenne ja sen mittarit. MIKSERI-hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 44/2021. Suomen ympäristökeskus. (pdf 20,72 Mb)

Karttaliitteet:

Joensuu (pdf 10,1 MB)

Kuopio (pdf 8,10 MB)

Lappeenranta (pdf 10,6 MB)

Tampereen seutu (pdf 11,2 MB)

 

Seminaarit ja työpajat

MIKSERI-hankkeen loppuseminaari tiistaina 9.11.2021 klo 9-12.

Mitä on maankäytön sekoittuneisuus ja miten sitä voisi mitata kaupunkiseuduilla? MIKSERIn loppuseminaari tarjoaa uusia näkökulmia ja mittareita toimintojen monipuolisuuden mittaamiseen jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupungin kudoksissa. 

Seminaariesitykset:

MIKSERI-hankkeen työpaja: Lähiympäristöjen sekoittuneisuus Tampereen seudulla, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Kuopiossa 12.4.2021 klo 12-15

Lisätietoja

Hankkeen johtaja, ryhmäpäällikkö Ville Helminen
Puh.+358 295 251 166
Sp. etunimi.sukunimi@syke.fi

MAL-verkoston vastuutaho, erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen
Puh. 040 195 2852
Sp. etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

 

 

Julkaistu 27.11.2020 klo 15.53, päivitetty 19.1.2024 klo 10.20