Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset planktonyhteisöön (UltraPlan)

Dolichospermum-sinileviä. Kuva: Reija Jokipii

Tausta

Ultraääni estää sinileviä muodostamasta pintakukintoja. Luonnonvesissä asiaa ei ole tutkittu, mutta laboratoriossa ultraäänellä on todettu olevan haitallisia vaikutuksia sinilevien lisäksi myös muihin kasviplanktoneihin ja eläinplanktoniin. Muutokset planktonyhteisöissä voivat heijastua vesistön ravintoverkon toimintaan ja vaikuttaa sen ekologiseen tilaan. UltraPlan-hanke tutkii Pieksämäellä, Jäppilän Ahvenlammella kesällä 2021 toiminnassa olevan ultraääntä tuottavan lautan kykyä torjua sinileväkukintoja sekä sen vaikutuksia kasvi- ja eläinplanktonyhteisöihin ja vedenlaatuun.

UltraPlan-hanke tutkii:

  1. Vaikuttaako sinilevien ultraäänitorjunta haitallisesti kasvi- ja eläinplanktonyhteisöihin?
  2. Pystytäänkö ultraäänellä estämään tai vähentämään sinileväkukintoja?
  3. Vaikuttaako sinilevien ultraäänitorjunta vedenlaatuun?

 

 

Lisätietoja:

Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi(at)syke.fi
Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

Julkaistu 7.5.2021 klo 15.29, päivitetty 7.5.2021 klo 15.26