Aluskemikaalivahingon ekologisten vaikutusten monitorointiohjeistus Itämerelle ja Arktisille vesille (EKOMON)

Kemikaalitynnyri
© Kuva: SYKE
 

EKOMON- projektissa laaditaan toimintasuunnitelma Itämerellä tapahtuvien aluskemikaalivahinkojen ekologisten seurausten arvioimiseksi ja seurannan järjestämiseksi.

Projektissa kehitettäviä yleisiä käytäntöjä, toimintatapoja ja menetelmiä analysoidaan rinnan arktisten merialueiden olosuhteisiin, jotta kehitetty arviointikonsepti ja -suunnitelma täyttää kansainväliset kriteerit ja on toimintatapaprosessina helposti verifioitavissa arktisia alueita koskevia käytäntöihin ja ohjeisiin.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintaohjeistus aluskemikaalionnettomuuden ekologisten vaikutusten monitorointia varten, jota voidaan laajasti hyödyntää Itämeren ja arktisilla merialueilla. Ohjeisto laaditaan englanniksi.

EKOMON (Aluskemikaalivahingon ekologisten vaikutusten monitorointiohjeistus Itämerelle ja Arktisille vesille) projektin toteutusaika on 10/2016 - 06/2018. EKOMON rahoitetaan Ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön rahastosta (IBA) ja ympäristöministeriön myöntämällä TEAS-rahoituksella sekä SYKE:n toimesta.

EKOMON loppuseminaari järjestetään MOSPA 2018 konferenssin osana Oulussa 7.-8. marraskuuta.

SYKE:llä on ilo kutsua teidät aluskemikaalivahinkojen ympäristövaikutusten monitorointia käsittelevään seminaariin. EKOMON seminaarissa on puhujina alan johtavia asiantuntijoita mm. Ranskasta ja Norjasta.

Tilaisuuteen rekisteröityminen

Lisätietoja tilaisuudesta ja alustava ohjelma löytyy: http://www.syke.fi/projects/mospa2018

 

Lisätietoja:

Jani Häkkinen, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 793, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 
Julkaistu 23.11.2016 klo 13.48, päivitetty 25.1.2019 klo 14.47