Yhteistyötä vesiperintömme hyväksi (Freshabit)

Freshabit-hankkeen logo

Freshabit LIFE IP -hankkeen tavoitteena on varmistaa vesiperintömme säilyttäminen tuleville sukupolville poikkeuksellisen  laajan yhteistyön avulla parantamalla Natura 2000 -vesistöalueiden ekologista tilaa ja monimuotoisuutta monin keinoin. SYKE on yksi 31 hankekumppanista.

SYKE kehittää hankkeessa erityisesti valuma-alueen kuormituksen ja järvien vedenlaadun mallintamista sekä ekologisen tilan seurantaan liittyviä menetelmiä. Lisäksi SYKE koordinoi Keski-Suomen kohdealueen toimintaa.

Sisävesiemme eli järvien, virtavesien ja soiden luonto- ja kulttuuriarvot sekä virkistysmahdollisuudet muodostavat suuren suomalaisen vesiperinnön. Vesiluonnon monimuotoisuus on viime vuosikymmeninä merkittävästi heikentynyt. Suunnan kääntämiseksi tarvitaan yhteistyötä ja kokonaisvaltaisia toimia niin valuma-alueilla kuin itse vesistöissäkin.

FRESHABIT LIFE IP -hanke

 

Poikkeuksellisen pitkään, melkein seitsemän vuotta (2016 - 2022) kestävään Freshabit LIFE IP (LIFE14/IPE/FI/023) -hankkeeseen mahtuu monenlaisia, toisistaan hyvin erilaisiakin käytännön toimenpiteitä sekä yhteisten toimintatapojen rakentamista yli organisaatiotasojen. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Koko hankkeen sivut: 

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksen sähköpostit: etunimi.sukunimi@syke.fi

Seppo Hellsten, hankekoordinaattori

Sirkka Tattari, valuma-alueen kuormituksen mallintaminen (A1)(kevääseen 2022 asti)
Saija Koljonen, Keski-Suomen kohdealueen koordinaattori
Tuija Mattsson & Martin Forsius, ekosysteemipalvelujen mallinnus ja indikaattorijärjestelmän kehittäminen (A2)
Jukka Aroviita, pienvesien arviointimenetelmien kehittäminen (A5)
Laura Härkönen, vesiensuojelumenetelmien kehittäminen
Markus Huttunen, vedenlaatumallien kehittäminen
Kati Martinmäki-Aulaskari, puroverkoston mallintaminen
Olli Ojala, luontodirektiivien raportoinnin kehittäminen (virkavapaalla)
Janne Ropponen, järvien 3D-mallien kehittämienn
Sampsa Koponen, järvien kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen
Kirsi Kostamo, vedenalaisluonnon kartoitusmenetelmien kehittäminen
Katri Haatainen, viestintä
........................................
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Natura 2000 ja Life - logot.
Julkaistu 13.9.2019 klo 16.25, päivitetty 13.10.2022 klo 14.39

Kohderyhmä: