Vaaralliset kemikaalit teollisuuspäästödirektiivin BAT-vertailuasiakirjoissa (HAZBREF)

Hankkeen pääsivut englanniksi: www.syke.fi/projects/hazbref

HAZBREF-projektin tavoitteena oli parantaa vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuuslaitoksissa. EU:n Teollisuuspäästödirektiivin (IED) alla julkaistut BAT-vertailuasiakirjat (BREF) ohjaavat teollisuuden ympäristöluvitusta ja valvontaa, mutta BREFeihin ei ole sisällytetty vaarallisten kemikaalien hallintaa kattavasti ja tähän halutaan projektissa vaikuttaa.

HAZBREF selvitti vaarallisten aineiden käyttöä eri teollisuuden aloilla ja niiden päästöjen vähentämistoimenpiteitä hyödyntäen olemassa olevaa tietoa kuten esim. Euroopan kemikaaliviraston tietokantoja. Tavoitteena oli myös yleisesti parantaa vaarallisten aineiden käytön sääntelyn välistä tiedonvaihtoa (esim. IED-REACH-vesipuitedirektiivi), jotta olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää systemaattisemmin ja laajemmin sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa paranee. Projektin tarkoituksena oli myös selvittää miten BREFeissä voidaan edistää kiertotaloutta poistamalla vaarallisista aineista aiheutuvia ongelmia jätteiden kierrätykseen.

Työn tulokset edistävät eri teollisuussektoreilla käytettävien kemikaalien tunnistettavuutta ja tiedon hyödyntämistä BAT-prosessissa. Projektin partnerimaita olivat Suomi, Ruotsi, Saksa, Puola ja Viro. Työtä tehdään ja tuloksia hyödynnetään yhteistyössä Itämeren, Euroopan ja kansallisen tason kohderyhmien kanssa. Näitä kohderyhmiä ovat EU komissio, IPPC-toimisto, HELCOM-sihteeristö, ja kansalliset ympäristöministeriöt sekä lupa- ja valvontaviranomaiset.

Lisää materiaalia englanninkielisellä sivustolla: www.syke.fi/projects/hazbref

Hankkeen julkaisut saatavilla täältä

Sivun lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/hazbref

Tiedote 17.12.2021 Vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuudessa on vahvistettava

Suomen sidosryhmäkokous 4.3.2020

Kokouksessa esiteltiin HAZBREF-projektin kuulumisia ja ensimmäisiä tuloksia. Kiitos kaikille osallistuneille!

Tilaisuuden esitykset

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus (Syke), etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 119

 

 

Vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuudessa on vahvistettava 17.12.2021
Vaarallisten kemikaalien käytöstä ja päästölähteistä teollisuudessa tarvitaan enemmän tietoa, jotta niiden päästöjä ympäristöön voitaisiin vähentää. HAZBREF-projekti ehdottaa, että kaikkiin BAT-vertailuasiakirjoihin sisällytettäisiin jatkossa kemikaaleja koskeva osio. EU:ssa BAT-vertailuasiakirjat määrittelevät teollisuuslaitoksilta vaadittavan parhaan käyttökelpoisen tekniikan tason.
Lue lisää
Julkaistu 28.9.2017 klo 10.44, päivitetty 30.5.2023 klo 12.48