Kansallisen pölyttäjäseurannan käynnistäminen (PÖLYSEURA)

Hanke toimeenpanee keväällä 2022 julkaistua kansallista pölyttäjästrategiaa käynnistämällä tärkeimpien pölyttäjäryhmien tilan seurannan. Viranomaistyönä tehtävä seuranta kattaa koko maan ja sisältää pölyttäjien kannalta tärkeimmät elinympäristötyypit. Hanke täydentää merkittävästi aiempien, kansalaishavainnointiin perustuvien yö- ja päiväperhosseurantojen tuloksia tuottamalla seurantatietoa myös mesipistiäisistä ja kukkakärpäsistä.

Alla on lyhyet Powerpoint-esittelyt pölyttäjäseurannan toteutuksesta sekä sen ensimmäisistä tuloksista. Lisäksi tiedote jossa kuvaillaan töiden käynnistymistä kesällä 2022 sekä Mehiläinen-lehdessä 1/2024 julkaistu artikkeli seurannan etenemisestä. Viimeisenä lyhyt englanninkielinen esite seurannasta:

Värimaljapyydys, VM12
Pölyttäjien seurannassa käytettävä värimaljapyydys. © Kuva: Janne Heliölä

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on:

  1. Toteuttaa suunnitellun pölyttäjäseurannan ensimmäinen laajamittainen lajiotanta kesällä 2022,
  2. Sen lisäksi toteuttaa kesällä 2023 ensimmäinen suppeampi välivuosiotanta, sekä
  3. Raportoida näiden lajiotantojen tulokset vuoden 2024 aikana. 

Lisäksi tavoitteena on, että tässä käynnistetty seuranta jatkuu tulevina vuosina siten, että joka viides vuosi toteutetaan laajamittainen lajiotanta ja välivuosina suppeampi otanta.

Tunturien osalta seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen Perhostutkijain Seuran (SPS) kanssa. Lisää tietoa tuntureilla tehtävästä pölyttäjäseurannasta löytyy alla olevalta verkkosivustolta:

Maasto-otannassa käytettävien värimaljapyydysten käyttöohjeet löytyvät alta:

Edellä kuvattuja seurantoja ollaan jatkamassa uudella rahoituksella vuoden 2024 ajan. Tavoitteena on toteuttaa seurannat myös vuosina 2025-2026.

Lisätietoja

  • Hankkeen vetäjä, erikoistutkija Mikko Kuussaari (etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 040 525 6249), Suomen ympäristökeskus
Julkaistu 3.3.2022 klo 14.11, päivitetty 2.5.2024 klo 10.20