Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU2030)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

POLKU2030 on puolen vuoden mittainen VN TEAS -hanke, jossa Suomen kestävän kehityksen politiikka arvioidaan kokonaisvaltaisesti ensimmäistä kertaa tällä vuosikymmenellä. Kyseessä on myös ensimmäinen arviointi, joka toteutetaan YK:n Agenda 2030-toimintaohjelman hyväksymisen (2015) jälkeen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa monipuolisen haastattelu-, kysely-, indikaattori- ja asiakirja-aineiston perusteella riippumaton ja kokonaisvaltainen näkemys Suomen kestävän kehityksen politiikasta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kanssa konkreettisia suosituksia, jotka mahdollistavat vaikuttamisen muun muassa tulevan hallitusohjelman valmisteluun ja hallitusohjelman painopisteiden valintaan.

POLKU2030-hankkeessa keskitytään erityisesti kahteen kokonaisuuteen:

1. Suomen kestävän kehityksen mekanismit eli keskeiset toimijat, yhteistyöelimet, asiakirjat ja seurantajärjestelmät. Mekanismien osalta perehdytään niiden taustalla oleviin muutosteorioihin, käytännön toimintaan ja mahdollisiin muutospolkuihin. Suomen kestävän kehityksen toimintamallin kehittäminen on tutkimuksessa keskeisellä sijalla.

2. Kestävän kehityksen kipupisteet eli substanssikysymykset, joissa indikaattorien ja asiantuntijalausuntojen perusteella on haasteita kestävän kehityksen tavoitteiden ja politiikkakoherenssin näkökulmasta. Kipupisteitä käsitellään muun muassa ministeriöiden ryhmähaastatteluissa, kaikille avoimissa työpajoissa ja avaintoimijoille tarkoitetuissa pyöreän pöydän keskusteluissa. Lisäksi hankkeessa arvioidaan laajasti ulkopolitiikan vaikutuksiin Agenda2030:n toteutuksessa.

Kestävän kehityksen tavoitteet
 

Suomen ympäristökeskuksen, HELSUSin ja Demos Helsingin logot

SDSN:n logo

SEI:n logo

 

 

 

 

 

Yhteyshenkilöt SYKEssä

Annukka Berg, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. +358 295 251 842

Hanna Salo, etunimi.h.sukunimi@ymparisto.fi, +358 295 251 944

Jari Lyytimäki, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. +358 295 251 397

Eeva Furman, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. +358 295 251 123

Julkaistu 2.10.2018 klo 10.05, päivitetty 5.7.2019 klo 11.46