Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)

Tutkittua tietoa mikromuovien haitoista on toistaiseksi suhteellisen vähän. MIF-hankkeessa yhdistyvä kokeellinen ravintoverkkotutkimus sekä kehittyneet materiaalitutkimusmenetelmät mahdollistivat haittojen tarkastelun sekä laboratoriokokein että luonnosta kerätyn aineiston avulla.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kansallista tietoa mikroskooppisen muoviroskan käyttäytymisestä vesiympäristössä, sekä arvioida siitä koituvia mahdollisia haittoja sekä järvissä että Itämeressä. Hanke tuotti tietoa mikromuovien määristä erilaisissa elinympäristöissä (veden pinta, pohjasedimentit, rannat) ja eliöstössä Itämeressä ja hankkeen sisävesikohteessa Kallavedellä.

Lisäksi hankkeessa selvitettiin sitä, miten erilaatuiset mikromuovit päätyivät lähteistään vesistöihin, ja minkä tyyppisiä haitallisia aineita ne kuljettivat mukanaan. Ravintoverkkokokeiden avulla tarkasteltiin erilaisten muovihiukkasten potentiaalista siirtymistä vedestä eliöihin, sekä mahdollista ravintoverkkokertymistä ja niiden vaikutuksia.

Hankkeessa selvitetiin myös mikromuoveista aiheutuvia haittoja sekä meriympäristölle että mahdollisesti myös ihmisille.

Julkaisuja

Pro Gradu -opinnäytetyöt hankkeen yhteydessä:

  • Minna Pääkkönen 2020: Mikromuovit Itämeren keskisyvyyden vesinäytteistä
  • Anna-Riina Mustonen 2020: Mikromuovit Suomenlahden pohjaeläimissä
  • Jyri Tirroniemi 2019: Mikromuovit pohjoisen Itämeren pohjasedimentissä: alueellinen vaihtelu ja menetelmäkehitys
  • Erika Sainio 2018: Mikromuovit Suomen rannikkokaloissa
  • Saana Railo 2017: Mikroroskien, etenkin mikromuovin, määrä ja laatu sinisimpukassa

Arvioinnissa olevat käsikirjoitukset:

  • Emilia Uurasjärvi, Minna Pääkkönen, Outi Setälä, Arto Koistinen, Maiju Lehtiniemi: Microplastics accumulate to thin layers in the stratified Baltic Sea
  • Maiju Lehtiniemi, Samuel Hartikainen, Raisa Turja, Jouko Vepsäläinen, Sirpa Peräniemi, Jari Leskinen, Outi Setälä: Recycled post-consumer plastic and rubber cause oxidative stress and mortality in copepods
  • Hartikainen S, Puljula E, Korkalainen M, Peräniemi S, Koistinen A, Vepsäläinen J. Chemical and toxicological characterization of recyclable plastics, plastic debris and tyre rubber
  • Saarni S, Hartikainen S, Meronen S, Uurasjärvi E, Kalliokoski M, Koistinen A. Sediment trapping – a tool to monitor temporal variation of microplastic influx in aquatic systems
  • Uurasjärvi E, Sainio E, Setälä O, Lehtiniemi M, Koistinen A. Microplastics in freshwater fish (Perca fluviatilis and Coregonus albula) analyzed with imaging FTIR spectroscopy (in preparation)

Lisätietoa

Tutkimusprofessori, hankkeen koordinaattori Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE p. 0295 251 356, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.8.2020 klo 8.44, päivitetty 18.10.2023 klo 9.34