Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)

Tutkittua tietoa mikromuovien haitoista on toistaiseksi suhteellisen vähän. MIF-hankkeessa yhdistyvä kokeellinen ravintoverkkotutkimus sekä kehittyneet materiaalitutkimusmenetelmät mahdollistavat haittojen tarkastelun sekä laboratoriokokein että luonnosta kerätyn aineiston avulla.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kansallista tietoa mikroskooppisen muoviroskan käyttäytymisestä vesiympäristössä, sekä arvioida siitä koituvia mahdollisia haittoja sekä järvissä että Itämeressä. Hanke tulee tuottamaan tietoa mikromuovien määristä erilaisissa elinympäristöissä (veden pinta, pohjasedimentit, rannat) ja eliöstössä Itämeressä ja hankkeen sisävesikohteessa, Kallavedellä.

Lisäksi selvitetään sitä, miten erilaatuiset mikromuovit päätyvät lähteistään vesistöihin, ja minkä tyyppisiä haitallisia aineita ne voivat kuljettaa mukanaan. Ravintoverkkokokeiden avulla tarkastellaan erilaisten muovihiukkasten potentiaalista siirtymistä vedestä eliöihin, sekä mahdollista ravintoverkkokertymistä ja niiden vaikutuksia.

Hankkeessa selvitetään mikromuoveista aiheutuvia haittoja sekä meriympäristölle että mahdollisesti myös ihmisille.

Julkaistu 20.4.2017 klo 13.52, päivitetty 20.4.2017 klo 14.48