Mikromuovit ja niiden vaikutukset pohjoisen Itämeren pehmeissä pohjasedimenteissä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tavoitteena on selvittää pohjalle sedimentoituvan mikromuovin ja pohjaeliöiden välisiä vuorovaikutuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten vesipatsaasta pohjalle vajoavat mikromuovit kulkeutuvat sedimentin eri kerrosten välillä passiivisesti sekä pohjaeläinten kuljettamina. Lisäksi tutkitaan haitallisten ympäristökemikaalien kertymistä mikromuoveihin sedimentissä, sekä sitä siirtävätkö mikromuovit haitallisia aineita pohjan eliöyhteisöihin.

Hankkeen tulokset auttavat arvioimaan mikromuoveista mahdollisesti aiheutuvia haittoja meriekosysteemeissä niin Itämerellä kuin muillakin merialueilla.

Julkaistu 18.10.2023 klo 9.32, päivitetty 18.10.2023 klo 9.32