Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rakennekalkin vaikutus Pakkalanjärven fosforikuormitukseen (RAKAVA)

Tausta

Maatalouden aiheuttama vesien ravinnekuormitus ei ole laajamittaisista toimista huolimatta alentunut kuin vähän. Tarve kustannustehokkaille ja käytännössä riittävän laajoille alueille soveltuville kuormitusta vähentäville menetelmille on ilmeinen. Pahoin rehevöitynyt Pakkalanjärvi sijaitsee aktiivisen tehomaatalouden keskellä Kangasalassa. Järven valuma-alueella on mm. broilertaloutta. Järven ekologinen tila on huono. Pirkanmaan vesien toimenpideohjelman mukaan Pakkalanjärven kokonaisfosforin vähentämistavoite on 60 %, ja järvi on nimetty toimenpideohjelmassa kunnostuskohteeksi.

Tavoitteet

Paikalliset tavoitteet ovat maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen rakennekalkituksella ja rakennekalkitusmenetelmän tutkiminen hiesu- ja hietasavimailla. Hankkeesta saadaan mittasarjat fosforipäästöistä ennen ja jälkeen rakennekalkitustoimenpiteen.

Lisäksi hankkeella on laaja-alaista vaikuttavuutta. Hankkeen tuloksista saadaan tietoa rakennekalkituksesta, joka on laajennettavissa nykyisestä pienestä toimenpiteestä kattamaan kokonaisia valuma-alueita; Toisaalta hankkeen tulokset ja työtavat ovat monistettavissa myös muihin kohteisiin.

RAKAVA tutkimusalue
Tutkimusalueen tutkailua syksyllä 2017. © Kuva: Elina Röman

Lisätietoja


Tutkija Elina Röman, puh +358 400 225 529, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [elina roman]
Erikoistutkija Petri Ekholm, puh +358 295 251102, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [petri ekholm]

Julkaistu 11.12.2017 klo 12.22, päivitetty 28.6.2019 klo 14.43