Suomen merialueen mikroroskaseuranta vuonna 2023 (SUMMERI3)

Mikroroskien seurantaa on toteutettu Suomessa vuodesta 2020 alkaen. Pääpaino seurannassa on ollut avomerialueilla. SUMMERI3-hankkeessa tätä seurantaa laajennetaan ja asemaverkostoa muokataan. Taustalla ovat Itämeren suojelukomission, HELCOM:n vahvistamat, kaikille jäsenmaille yhteiset ohjeet siitä, miten mikroroskanäytteitä tulisi jatkossa kerätä. Oleellista on, että mikroroskanäytteitä kerätään sekä sellaisilta näytteenottopisteiltä, jotka sijaitsevat lähellä tunnistettuja kuormitus- tai akkumulaatioalueita, että avomerialueen näytteenottopisteiltä.

 

SUMMERI3-hankkeessa pilotoidaan pintaveden ja pohjasedimentin mikroroskanäytteiden keräämistä uusilta rannikonläheisiltä seurantapisteiltä. Näytteet käsitellään ja analysoidaan, ja tulosten perusteella suunnitellaan seuranta-asemien verkosto siten, että nykyisten avomeriasemien rinnalle saataisiin kattava rannikkoasemien verkosto. Hankkeen päätavoitteena on Suomen mikroroskaseurannan strategian päivittäminen vastaamaan yhteisiä ohjeita.

 

Hanke tukee merenhoidon alaista, meristrategiadirektiivin velvoittamaa meren tilan seurannan kehittämistä.
Julkaistu 26.5.2023 klo 10.48, päivitetty 26.5.2023 klo 10.48