Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri - KEKO B
Hanke | Julkaistu: 4.6.2013

Ajankohtaista Kaavoituksen ekolaskuri KEKO on julkaistu. KEKO Kaavoituksen ekolaskuri Työpajat Seitsemäs työpaja 16.9.2015 - KEKO B työpaja 7 ohjelma ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri - KEKO B
Ekoinnovaatiosta viestiminen
Sisältösivu | Julkaistu: 7.5.2013

Viestinnän tavoitteena on kertoa ekoinnovaatiosta luotettavasti ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä ja asemaa markkinoilla. Monille tuoteryhmille eli erilaisille tuotteille ja palveluille o...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Innovaatioputkesta yritystoimintaa - Cleantech innovaatioiden kaupallistaminen > Ekoinnovaatiosta viestiminen
Toimintajärjestelmän arviointi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.2.2019

SYKEn toimintajärjestelmästä kokonaisuutena vastaa SYKEn johtoryhmä, joka arvioi toiminnan ja toimintajärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta ja sopivuutta säännöllisesti. Järjestelmän toteutumisen j...

SYKE Info > SYKEn toimintajärjestelmä > Toimintajärjestelmän arviointi
Vesihuollon tiedonhallinnan kehittäminen (VEETI)
Hanke | Julkaistu: 8.5.2013

Tausta Vesihuoltotietoa tarvitsevat useat eri sidosryhmät raportteihin, tilastoihin ja päätöksiin. Tarvittavan tiedon toimittaminen on ollut nykytilanteessa ongelmallista, minkä takia myös rapor...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesihuollon tiedonhallinnan kehittäminen (VEETI)
Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto FinLTSER
Hanke | Julkaistu: 22.4.2013

LTSER-verkostolla tarkoitetaan maan kattavaa korkeatasoisesti ja monipuolisesti varusteltua ekologisiin ja sosio-ekologisiin vuorovaikutuksiin keskittyneiden tutkimusasemien tai -keskittymien ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto FinLTSER
Vesitilannekatsaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 27.8.2015

SYKEn vesitilannekatsauksen julkaiseminen on päättynyt Viimeinen kuukausittain julkaistava vesitilannekatsaus ilmestyi 3.1.2019. Sen jälkeen tiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan silloin,...

Ajankohtaista > Vesitilannekatsaukset
Ilmastopolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan koherenssi: ristiriidat ja synergiat metsäbioenergiaan ja elintarvikeketjuihin vaikuttavissa politiikkatoimissa (IlpoKohe)
Hanke | Julkaistu: 3.5.2013

Tausta Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisessa selonteossa vuodelta 2009 tuodaan esille ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen keskeisenä tekijänä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirt...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastopolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan koherenssi: ristiriidat ja synergiat metsäbioenergiaan ja elintarvikeketjuihin vaikuttavissa politiikkatoimissa (IlpoKohe)
Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)
Hanke | Julkaistu: 9.10.2015

EU palkitsi VACCIA-hankkeen Best LIFE Environment project -palkinnolla! Luonto muuttuu kun ilmasto muuttuu, sopeutumista tarvitaan Ilmastonmuutoksesta on tulossa suuri ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)
Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi
Hanke | Julkaistu: 3.5.2013

Hankkeen tiivistelmä Hankkeessa tutkitaan nykyisten ja mahdollisten uusien ohjauskeinojen toimivuutta ja mielekkyyttä metsä- ja maatalousluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi. ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi
Matalan sisäkuormitteisen järven kunnostaminen - Pyykösjärven tapaustutkimus (PyyVesi)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

 © Kati Martinmäki Tulokset Hanke on päättynyt vuonna 2012 ja hankkeen tulokset on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen-raportteja sarjassa: Lisävesien johtam...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Matalan sisäkuormitteisen järven kunnostaminen - Pyykösjärven tapaustutkimus (PyyVesi)
Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB)
Hanke | Julkaistu: 24.6.2013

Hankkeen tausta Ympäristöhallinnossa ekosysteemipalvelut ja niiden merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta tunnistetaan yleisesti. Sen sijaan monille päätöksentekijöille ja ympäristöhallinn...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB)
Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Hanke | Julkaistu: 25.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen tarkoituksena oli edelleenkehittää EUMETSATin H-SAF (Satellite Application Facilities for Hydrology) projektissa käytettyä lumikartoitusmenetelm...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli (KASVENER)
Hanke | Julkaistu: 15.8.2014

Hanke lyhyesti Noin 70 kuntaa on laskenut tai teettänyt alueensa kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnin KASVENER-mallilla, jonka Suomen ympäristökeskus on tehnyt Kuntaliitolle työkaluk...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli (KASVENER)
Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet MarCoast -hankkeen  tavoitteena on perustaa Euroopan laajuinen palveluverkko vedenlaadun havainnointiin satelliittien avulla. Laadunv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Itämeren alusonnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit (BRISK)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Suomi on osallistunut yhteistyössä muiden Itämeren maiden kanssa BRISK-projektiin (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea), jossa selvitettiin koko Itämeren...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren alusonnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit (BRISK)
Itämerivaltioiden foorumi lannan kestävän hyödyntämisen teknologioille (Baltic Manure)
Hanke | Julkaistu: 22.5.2013

Hanke lyhyesti Baltic Manure on yksi Euroopan Unionin Itämeri-strategian lippulaivahankkeista, jonka kolme tiivistettyä päätavoitetta ovat: Tehdä lantaongelmista liiketoimintaa. Toi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämerivaltioiden foorumi lannan kestävän hyödyntämisen teknologioille (Baltic Manure)
Paras käytettävissä oleva tekniikka yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla (Puhdistamo-BAT)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Projektin tavoitteena on saavuttaa kansallisista lähtökohdista nykyistä yhtenäisempi näkemys yhdyskuntajätevesien käsittelyn parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta tuott...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Paras käytettävissä oleva tekniikka yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla (Puhdistamo-BAT)
Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Polarview- hankkeen tavoitteena on Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView), sekä tuotettujen lumik...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)
Sillanrakennus laadullisen ongelmamäärittelyn ja määrällisen päätösanalyysin välille metsäalalla
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Nykyaikaisen metsien käytön on huomioitava globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat sekä yhteisöjen ja yksilöiden tarpeet. Yhteiskunta tarvitsee kehittyneitä päätöstu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sillanrakennus laadullisen ongelmamäärittelyn ja määrällisen päätösanalyysin välille metsäalalla
Suomen kalankasvatuksen elinkaariarvioinnin päivittäminen
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti Kansallisen vesiviljelyohjelman toimeenpanoon liittyy uusien, vapaaehtoisten toimien käyttöönotto ravinteiden vähentämiseksi tai kierrättämiseksi Itämeren piirissä. Näiden toi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen kalankasvatuksen elinkaariarvioinnin päivittäminen

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9