Vesiosaamista sadan vuoden kokemuksella

Pinta- ja pohjavedet ovat tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tarinaa. Seuraamme veden määrää, tilaa ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä kehitämme ratkaisuja vesivarojen käyttöön, hoitoon ja vesiensuojeluun.

Vesiin liittyvää päätöksentekoa varten tuotamme yhteiskunnallisia ja taloudellisia arviointeja. Lisäämme ekologista ymmärrystä vesiluonnon toiminnasta ja kehittämme menetelmiä, joilla sovitetaan yhteen vesivarojen käytön ja hoidon osin ristiriitaisiakin tavoitteita.

Ainoana tutkimuslaitoksena Suomessa Syke tarkastelee Itämerta sekä sisä- ja pohjavesiä yhtenä kokonaisuutena. Tunnistamme tehokkaimmat keinot kunnostaa vesistöjä sekä vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Tuotamme valtakunnallisella vesistömallilla reaaliaikaisia vesitilanne-ennusteita.

Kehitämme työkaluja muun muassa tulvien hallintaan sekä vesienhoitotoimien vaikutusten ja kustannustehokkuuden arviointiin.

Teemme kotimaista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja viemme korkeatasoista osaamistamme maailmalle.

”Osaamisemme ydintä ovat korkealaatuinen ja pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämistyö, hydrologia sekä rehevöitymisen ja veden laadun arviointi ja seuranta.”

- yksikönjohtaja Anna-Stiina Heiskanen

Osaamisalueemme

  • Hydrologinen seuranta
  • Pintavesien tila
  • Vesienhoito
  • Vesistömallit
  • Tulvien hallinta
  • Vesivarahankkeiden päätöksenteon tuki
  • Vesivarat ja ympäristöarvioinnit

Palvelukuvaukset

 

Lisätietoja

yksikönjohtaja, meri- ja vesiratkaisut
Anna-Stiina Heiskanen
etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Verkkouudistus

Uudistettu ymparisto.fi julkaistu – vesi.fi-palvelun rooli vahvistuu

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu on julkaistu. Uusi suppeampi Vedet ja vesistöt -sivusto löytyy osoitteesta ymparisto.fi/vesi. Merkittävä osa vanhan ymparisto.fi/vesi-osion sisällöistä on siirretty vesi.fi-palveluun.

Syken ja kumppaneiden ylläpitämä vesi.fi-palvelu tarjoaa kaikille kiinnostuneille tietoa muun muassa vesitilanteesta, vesien kestävästä käytöstä ja kunnostamisesta sekä monipuolisen karttapalvelun. Teemasivustot, syventävät sisällöt, aineistopankki ja asiantuntijan työpöytä tyydyttävät hyvin asiantuntijankin tarpeita.

Julkaistu 28.9.2017 klo 17.36, päivitetty 17.6.2024 klo 13.15
Kohderyhmä: