Ilmansaasteiden vaikutusten jakautuminen ja siihen liittyvät terveysvaikutukset ja hyvinvointi Pohjoismaissa (NordicWelfAir)

Ilmansaasteiden vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti, vaan ne ovat riippuvaisia väestörakenteesta ja sosioekonomiset tekijöistä, kuten esimerkiksi iästä, sukupuolesta, koulutustasosta, elinoloista ja elämäntavoista. Hankkeen yleisenä tavoitteena on laajentaa ymmärrystä ilman epäpuhtaustasojen ja kemiallisen koostumuksen yhteydestä ilmansaasteiden terveysvaikutuksiin sekä tutkia ja arvioida ilmansaasteiden vaikutusta terveysvaikutusten ja ja hyvinvoinnin sosioekonomiseen jakautumiseen Pohjoismaissa.

Tämä hanke tutkii ilmansaasteiden kansanterveydellistä merkitystä pohjoismaisesta näkökulmasta. Lisäksi pyritään tuottamaan perustietoja mekanismeista, joilla voidaan parantaa terveyttä ja hyvinvointia, ja selvittämään sosiaaliturvajärjestelmän roolia terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa. Hanke edustaa monitieteellistä ja vertailevaa lähestymistapaa, mukaan lukien ilmapäästöinventaariot, päästömallintamistutkimus sekä kansanterveys-, epidemiologia- ja hyvinvointitilastoihin/-rekistereihin perustuva tutkimus. SYKE on vastuussa pohjoismaisten päästötietojen keräämisestä yhteiseen päästötietokantaan ja datan laadun kehittämisestä.

Tarkemmat tiedot hankkeen virallisilta kotisivuilta

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Niko Karvosenoja, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi 
Ilmansaasteet ja ilmastonmuutoksen hillintä

 

AU-ENVS
                                                                                  
Landspitali
                                                                                                  
NMR-2
 
NIVA
 
SMHI
 

 

Julkaistu 14.9.2015 klo 11.10, päivitetty 18.3.2022 klo 11.54