Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Päästöjen alueellinen skenaariomallinnus FRES

Kuva: Olli-Pekka Pietiläinen

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) arvioidaan ilmansaasteiden päästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastoon, ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Arvioinnin tukena käytetään nk. yhdennettyjä arviointimalleja, joilla kuvataan yhtenäisessä kehikossa useita eri päästöjä, niiden kulkeutumista ilmakehässä, vaikutuksia ympäristöön ja päästövähennysten mahdollisuuksia sekä kustannuksia.

Tärkein Suomen tason työkalu on Alueellinen päästöskenaariomalli (FRES), jota on kehitetty yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen (IL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Mallin tuloksia käytetään sekä tieteellisessä arvioinnissa että poliittisen päätöksenteon tukena. Näillä hankesivulla esitellään FRES -tutkimustiimin toimintaa ja tärkeimmät aihealueen projektit seuraavin alaotsikoin:

 

Lisätietoa

Ryhmäpäällikkö Niko Karvosenoja, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 2.10.2015 klo 14.06, päivitetty 11.5.2021 klo 12.44