Itämeren tosiaikainen leväseuranta (Alg@line)

Hankkeen tavoitteet ja tausta

Alg@line vastasi vuonna 1993 haasteeseen parantaa Itämeren ulapan (pelagiaalin) ekosysteemin seurantaa. Tutkimusaluksilla toteutettu harva näytteenotto ei voinut tarjota kattavaa kuvaa meren ekosysteemin nopeista muutoksista. Apuun tulivat läpivirtausperiaatteella toimivat kauppalaivoille asennetut laitteistot (SOOP): ne tarjosivat edullisemman vaihtoehdon näytetiheyden optimoimiseksi. Tämä merkitsi perusteellista muutosta planktonseurannassa.

Koska planktonyhteisö on jakaantunut epätasaisesti vesimassaan, tiheä näytteenotto antaa oikeamman kuvan meren ekosysteemin nopeista ajallisista ja alueellisista muutoksista. Itämerellä kasviplanktonin biomassa keskittyy valoisaan pintakerrokseen ja merta risteilee tiheä kauppalaivasto. Tältä pohjalta automaattimittaukset tarjoavat varteenotettavan keinon parantaa meren pelagista seurantaa.

Kauppalaivoilla kerätyn aineiston pohjalta voidaan selvittää kasviplanktonlajien ekologiaa ja lajistomuutoksia. Kattavat Alg@line -mittaukset helpottavat myös Itämerelle saapuvien ja mahdollisesti haitallisten planktisten vieraslajien havaitsemista. Planktonaineiston rinnalla kerätty hydrografinen aineisto kertoo vesimassojen liikkeistä, kuten kumpuamisista, jotka säätelevät voimakkaasti planktonin lajistorakennetta. Alg@line-aineisto palvelee myös ekologisten ja hydrodynaamisten mallien sekä kaukokartoitustuotteiden validointia.

Viides FerryBox -työpaja pidettiin Helsingissä 2013

Tämä järjestyksessä viides työpaja järjestettiin huhtikuussa 2013 Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. Se juhlisti Alg@line-hankkeen  –  tosiaikaisen Itämeren leväseurannan –  20-vuotista taivalta. Alg@line kuuluu suurempaan "FerryBox" -yhteisöön, jonka tavoiteena on kehittää kauppalaivoilla tehtävää meren tilan seurantaa. Työpajoissa jaetaan kokemuksia ja tietoa eri toimijoiden kesken. Kauppalaivoilla tehdyt mittaukset tunnetaan myös nimellä "Mahdollisuuksien laivojen  mittausalustat" ('ship-of-opportunity platforms'; SOOP).  Ne tarjoavat oivan mahdollisuuden seurata paremmin meren ekosysteemiä, jossa vesipatsaan ajalliset ja alueelliset muutokset ovat nopeita. Koska tutkimuslaivojen käyttö on kallista, ei meren tilan seurantaa voida toteuttaa kattavasti pelkästään niillä. Ympäri Itämerta risteilevät kauppalaivat tarjoavat edullisemman vaihtoehdon ja täydentävät muuta tutkimusta.

Nykyiset Alg@line -mittaukset

Mittauslaitteistojen kokoonpano vaihtelee eri laivoilla.

Laivamittaukset

in vivo fluoresenssi (klorofylli a), sameus, fykosyaniini (kesällä), suolaisuus, lämpötila, liuennut orgaaninen hiili (CDOM)

Laboratorioanalyysit

klorofylli a, fykosyaniini, liuennut orgaaninen hiili (CDOM), kasviplanktonlajisto, ravinteet (fosfaatti, totaalifosfori, ammoniakki, nitraatti, totaalityppi, silikaatti), sameus

Kauppalaivat ja niiden reitit

m/s Finnmaid (Syke): Helsinki–Travemünde

m/s TransPaper (Syke & SMHI): Oulu–Kemi–Lyypekki

m/s Silja Serenade (Syke): Helsinki–Maarianhamina–Tukholma

m/s Finnsea (Syke): Kotka–Århus

m/s Baltic Queen  (MSI): Tallinna–Helsinki

m/s Silja Victoria (EMI): Tallinna–Maarianhamina–Tukholma

Algalinereitit2015_suomeksi

Julkaisut

 

Lisätietoja

Seppo Kaitala
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. + 358 503506803 

 

Julkaistu 23.4.2013 klo 13.08, päivitetty 25.10.2023 klo 9.34