Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC)

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/epic
 

EPIC_logo_200px

Hanke lyhyesti

Lääkeaineita päätyy ympäristöön pääosin niiden käytön, lääkejätteiden ja tuotantolaitosten päästöistä. Lääkejäämien monimutkaista ympäristökäyttäytymistä ja -vaikutuksia ei vielä tunneta, mutta joillakin yhdisteryhmillä on osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia ekosysteemeihin. Tällaisia ovat esimerkiksi antibioottien aiheuttama mikrobiresistenssin syntyminen tai eliöissä havaittavat hormonaaliset sekä käyttäytymishäiriöt. Lisäksi jotkut lääkeaineet ja niiden muuntumistuotteet ovat pysyviä ja biokertyviä.

Lääkejäämiä esiintyy jätevesissä ja puhdistamolietteessä sekä kulkeutuu ympäristöön mm. puhdistettujen jätevesien sekä puhdistamolietteiden kautta. Näin ollen virtsan ja puhdistamolietteen sisältämien ravinteiden hyödyntäminen on haasteellista. Toimivien teknisten ratkaisujen, kustannus- ja terveysvaikutusten selvittämiseksi on tärkeätä tutkia, miten ympäristössä ja sen seurauksena ravintoketjussa esiintyviä lääkejäämiä ja niiden päästöjä voidaan tehokkaimmin keinoin vähentää.

Lääkepäästöjä voidaan vähentää kohdentamalla kehittyneempiä puhdistustekniikoita jätevedenpuhdistamoille tai alkuperäisille päästölähteille kuten sairaaloihin. Lääkejäämien puhdistaminen on teknisesti tehokkaampaa alkuperäisillä päästölähteillä kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä, lietteestä ja juomavedestä.

Mihin lääkeaineet karkaavat
Kuva 1. Mihin lääkeaineet karkaavat?

Hankkeen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testata pilot-mittakaavassa tehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästölähteillä. Tämän lisäksi hankkeessa laadittiin suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan yhdessä aihealueen keskeisten sidosryhmien kanssa.

Työpaketit

EPIC työpaketit 556px
Kuva 2. Työpaketit (WP), vastuuorganisaatiot ja arvoverkko hyödynsaajille

Projektiorganisaatio

EPIC logot 556 px
Kuva 3. EPIC-konsortion yhteistyöorganisaatiot
EPIC organisaatio FI 556px
Kuva 4. Projektiorganisaation rakenne. Tutkimusorganisaation vastuullisen tutkijan nimi on lihavoitu.

Tutkimusorganisaatioiden koordinaattorit

Projektikonsortio ja SYKE: FT, Johtava asiantuntija Taina Nystén
LUT: Professori Mika Mänttäri
HY: Dosentti Tiina Sikanen
Alihankkijana Laki ja Vesi Oy: TkT, vesiasiantuntija Niina Vieno

SYKEn EPIC-koordinaattorit
SYKEn projektiorganisaation koordinaattoreita: Ylärivissä oikealta Jyrki Laitinen (WP3), Jukka Mehtonen (WP4) & Lauri Äystö (WP1) ja alarivissä Päivi Fjäder & Taina Nystén (projektikonsortio, SYKE & WP5) © Kari Kallio
Mika Mänttäri LUT
Mika Mänttäri (LUT)
Tiina Sikanen HY
Tiina Sikanen (HY)

Tutkimuksia Rinnekodin koekohteessa

Rinnekodin kokoomanäytteen pullottaminen
Kokoomanäytteen pullottamista. Näyteastia täytetään kokoomanäytteen keräilyastiasta. © Lauri Äystö
Rinnekoti influenttinäytteet
Valmiit influenttinäytteet
© Lauri Äystö
Rinnekoti näytteiden pakkaaminen
Näytteiden pakkaamista
© Lauri Äystö
Rinnekoti lietenäyte sekoitus
Osanäytteistä koostetun lietenäytteen sekoittamista
© Lauri Äystö
Rinnekoti lietenäyte purkitus
Lietenäytteen purkittamista
© Lauri Äystö
Rinnekoti PCD 200 px
PCD-hapetuksen (Pulsed Corona Discharge) laitteisto © Timo Vornamo

Keskeisiä tuloksia

Loppuraportti englanniksi

EPIC_Content-Stakeholders-Benefits-Further information
EPIC_WP1-Emissions and risk identification
EPIC_WP2-Development of new Cleantech solutions
EPIC_WP3-Cost-effectiveness of waste water treatment solutions at different sources
EPIC_WP4-Policy recommendations for sustainable management for pharmaceuticals

Tilaisuuksia

17.5.2019 EPIC-hankkeen loppuseminaari
Nystén T. Policy brief Environmental drug load can be reduced & Efficient Treatment of Pharmaceutical Residue at Source – EPIC
Pietikäinen S. Keynote-esitys, EU-komission lääkeainestrategia
Äystö L. Lääkeainekuormitus primääripäästölähteiltä puhdistamolle ja puhdistamolta ympäristöön
Sikanen T. Lääkeaineiden biologinen muuntuminen elimistössä
Mänttäri M. Millä eroon jäteveden lääkeainejäämistä
Laitinen J. Cost-effectiveness of waste water treatment solutions at different sources
Mehtonen J. Pharmaceuticals in environmental permits
Teräsalmi E. Ympäristökriteerit mukaan lääkkeitä koskevaan säätelyyn
Karlsson S. Lääkeaineiden ympäristöluokittelu – käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa
Vieno N. Conclusions of the EPIC 17.5.2019 seminar

12.12.2018 Lääkkeiden ympäristövaikutukset – Sääntelyn kehittäminen
Esitykset videona, Unitube, Helsingin yliopisto

6.9.2018 Tekniikat lääkeaineiden poistamiseen vesistä
Mänttäri M. Mitä jäljellä biologisen jätevedenkäsittelyn jälkeen?
Hatakka H. Koronapurkaustekniikka lääkeaineiden hapetuksessa
Ek M. Advanced enzymatic degradation
Vilpanen M. HSY:n aktiivihiilipilotoinnit

Lisätietoja

  • Projektikonsortio ja WP5: FT, Johtava asiantuntija Taina Nystén, (Syke) etunimi.sukunimi@syke.fi
  • WP1: FM (ympäristönsuojelutiede), Lauri Äystö ja MMM (limnologia), Tutkija Päivi Fjäder (Syke), etunimi.sukunimi@syke.fi
  • WP2: Professori Mika Mänttäri (LUT), etunimi.sukunimi@lut.fi
  • WP3: DI, KTL, johtava asiantuntija Jyrki Laitinen (Syke)
  • WP4: MMM (limnologia), Vanhempi suunnittelija, Jukka Mehtonen (Syke), etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 9.9.2016 klo 10.51, päivitetty 5.3.2024 klo 14.01